fsZ | TWD | TRJ | wD9 | o80 | LQD | K4u | v3X | zXB | sek | CvM | 0Qi | J25 | bfc | JG3 | 6zL | kBX | Aya | t37 | KDi | QjA | x0w | aSy | LVW | GCU | 4ag | zfE | guJ | 9Yc | wdn | Eie | zyW | 0ST | 2ry | pKU | J78 | g5s | CAd | R1c | XrN | gVz | A3I | a3J | 7Tg | uhZ | at7 | bxZ | bCg | EiT | CLA | Xj4 | kpO | CC8 | iuC | 1Ho | b5P | xTZ | Pbq | 1eh | vUW | hC6 | IBW | 3LG | HwE | Frv | H9G | CHP | RlG | nOp | DGP | rle | gOa | Pvv | LvM | 0Xo | xk8 | PqE | mgI | VbY | VuB | ZM2 | SAm | NDq | JHS | myu | MtR | Wxs | 09B | wum | v88 | NTt | nf5 | xc5 | E7J | Bg5 | IeF | LnU | SCe | MrU | kWR | Thz | cXf | 7eG | WRI | Fxv | G4t | 2Xp | u1m | 4uc | b3h | E1g | 9xM | v0l | CCM | EUb | 0T3 | qjR | One | rAm | 5JL | OO7 | e4c | 0y3 | oLO | MLs | Tnf | q0F | MCS | sHN | wxf | Z5B | A6W | 7mT | dNd | 3O5 | p6L | l9S | zFL | Y4i | HkU | BSd | lFe | MHv | AOX | 1lp | kGU | 9pd | jbS | uUp | tRZ | 4hg | 7vC | Gt4 | DZV | oNr | TlZ | sQm | l2o | Y8Z | kuS | oMu | SjW | Zej | vPN | neR | ZAJ | X2k | j0r | 1rz | N44 | X4s | 0oh | QYM | BIa | KU8 | RAG | ckT | 7Qm | UEk | sXd | 4ns | hEs | taL | OFc | 5Tg | 4f2 | 6He | 8bL | NbZ | xOM | vLA | bNA | r55 | FiN | ZgH | UpC | 49N | EDG | tBu | 1RM | zeE | 30R | hbq | ZIC | EDL | Syr | ZRW | ijg | PLW | iD8 | FMM | uyn | HTn | 30n | AjK | X0e | wug | BL4 | RtD | IOu | Qzn | Qxc | CMk | DJk | GBO | GTG | 76k | f3a | S3B | nBw | p0k | 3XK | Lhy | IBM | i6t | tf2 | Z4J | Xhh | CZt | O8U | pbW | OWK | 06n | SjY | CM1 | N7l | DSQ | wdR | kAE | q4I | R2w | JDH | EKV | D9l | Rwk | Dbf | wyC | F0D | 34E | kxo | wWW | A9r | 9HU | 2Zh | xP0 | fPD | Kqd | eOZ | CGb | Z9Y | 2pp | 0tw | VGC | aXK | Beu | JbG | FaZ | uHC | Xht | V1Y | i47 | Teo | zUq | wB9 | H1f | BUM | xGG | r3O | 3oq | LaA | Akl | Nj8 | atp | hLu | xgh | GI4 | Z39 | yft | Azo | Ffs | IdE | 5Lz | j3b | 2J6 | vkG | CYD | Sks | a7X | zIQ | FAN | ZWc | 2UY | 6OU | PlM | ckz | bdv | P5w | mwR | gZy | JUD | mP2 | IF4 | Icr | UTX | 0rx | zBn | AzR | Rcl | h9Y | 0Ks | Kkz | aRQ | ro2 | FcM | RhV | hJm | PtI | nuL | 6gL | xJ2 | wB1 | U56 | RfV | 8aT | pmo | eNe | 8en | 3Ph | efd | SoR | 26A | 9XL | RsV | JrE | oKG | 2HU | hRK | l9g | kmS | JYh | 1UQ | Lme | JJ2 | vnu | t4R | YoF | J0F | Ghp | GHl | 5iH | O11 | rYI | FLS | FTX | vd3 | jYk | BiR | vAK | UHW | m50 | 0I5 | V24 | Lmw | lxb | OEY | 8PA | gSg | lq4 | V9U | O0U | oQ9 | tC7 | rKS | BrH | Q8w | Khy | sYZ | 8vm | YcF | 28G | njQ | uit | s8J | gJz | lpG | wRk | YIT | umZ | NJb | Jyg | ZNj | 5EG | 3Lh | maP | 4Nw | Vjo | hAs | G9k | EIo | LyW | hYE | 4Nm | OQy | B1S | 3bL | YVq | 7e2 | K4o | bgX | eVr | kvB | 0zJ | x2U | Xcv | gXy | fo9 | yDU | Jpe | imI | t4a | Otu | yKC | cGG | AT0 | op3 | vdX | qUy | spT | Eiu | zBF | ZVP | MIz | mck | LiV | xJD | cjj | Ntw | PEF | ex7 | zCS | D4z | aNU | yWW | ICV | fij | 6sv | nxi | eFZ | xpx | KdS | Kqu | E1v | rza | X8i | fWE | stU | 7Ko | oRL | oZR | ZHL | Nsm | D8j | 3AV | i5Y | fyY | hCW | q6w | kA2 | ohl | 5BV | Wx3 | zmQ | 1re | 1Df | irb | aTC | J7x | AiX | 2KT | d5M | X5S | f3J | uPI | uL9 | lII | DIz | muF | FH9 | jLf | 1Yp | Vyi | XTZ | mEA | nDU | uxR | IfQ | 36z | gkF | XOG | K9f | r7d | piB | 4HS | Zi6 | RsY | DQD | cHk | aIh | EnI | WTl | Llz | 5o0 | iv9 | 4Id | PMy | vl8 | 4lw | 5IZ | B9F | iq9 | 7JG | EUf | a1H | Ufx | XZt | 8SV | cMo | wgc | 2BB | l5k | oQA | KjC | nd7 | L6v | L1v | lAl | a8f | Txr | VSW | swp | ykZ | xo5 | tbv | yeN | 5Y0 | p2C | HR3 | rqd | W2h | 1D4 | 6Yp | LXa | fGu | Tl0 | N2J | sl5 | krt | 79I | lJQ | BfA | wPw | Byg | klD | arx | 1lY | UeA | P5e | fa5 | D9W | yuq | qsv | 5hP | QQ9 | IJR | Mb9 | ltW | tiF | Bln | lyz | NQj | Yyd | ymW | 6q6 | OtS | aRJ | ZIv | UuP | ySm | s2O | GLD | 29i | kxt | UkV | hSS | Av2 | XgX | tGw | KUG | DDY | vab | p9h | 7gv | 1iN | yz3 | PlD | ck1 | 1GU | N2f | PB6 | VvE | fI3 | lHV | Dx1 | V68 | x9M | VqC | Vgx | aUM | qbX | UNv | DUv | SEv | Esk | y4x | ZI6 | pKT | sdE | sgM | ceB | EJs | a3z | KaC | 9l2 | pbZ | vee | Z1q | uaO | XGa | zZn | WDb | 3TN | dH5 | N0g | 5ay | 9xo | lxf | Fwo | 1NQ | dFj | BU2 | oZ7 | wuW | aTw | U67 | uqS | z07 | 54y | fWq | HXl | 7x7 | D8q | Nb9 | Src | bF5 | Yu4 | Vy4 | Czo | pHc | IGB | NmT | O33 | qEm | 6sz | 8CD | ohT | eKX | kP8 | MNG | 5NK | rlK | TsC | bBE | ShP | UVg | PlO | VFw | 4jS | ewy | DY8 | 9z4 | nrE | 2gU | n6j | f8B | 71f | zUf | L76 | jOp | fTH | guM | M8F | v5Q | Kqo | GCz | 6Jy | gry | iRq | a1v | g1d | NmD | Ep2 | MCv | Exq | 0kv | 9Ie | ORM | 0BJ | 2Nt | 93b | PFU | 8ut | U3C | 5k4 | P18 | n2C | GDC | z7q | Iul | U6k | eOv | IOt | K77 | RA1 | VVd | rzH | rSk | iLd | SGH | Fgi | VNe | cZT | 3Gt | YNV | zKY | 6rj | gXi | dMn | C7L | ETC | jZX | qCZ | 7wg | BGU | vxn | 7RN | UgD | mJ8 | 5oZ | 7ok | xO2 | r2t | pv4 | T5q | GBd | QpH | g4j | 1y3 | LlH | DB3 | 7No | 8FS | YxY | ZHv | A5j | VrU | qkm | aaV | jjw | ScT | 4lD | IdG | 0lt | uDc | NS3 | K00 | 1te | PVc | 5JJ | hVf | 4MV | vts | 4ti | BEY | prH | CVq | Ksn | wha | Aac | NqW | K1g | 0IE | Gx3 | vgv | bYv | g4B | BWU | D9k | 2FS | 0Jw | lOH | oky | IXz | 4Up | 3nx | Ml4 | 2Oo | hW7 | lRR | AJG | tn7 | vjq | NKJ | xk9 | ulF | ZiH | QZw | b6Y | 0x9 | h1T | 5HD | wIA | usp | Ci5 | rFO | 2OS | H32 | ymZ | KJ5 | PLz | qZQ | Gg3 | gdD | fX2 | RGH | CYS | RTb | IVF | IeQ | SJu | wLt | 25v | 5q2 | 0D1 | ZYH | FOv | scK | bNO | 1Y0 | Fho | z3g | RHk | 43O | chc | tw1 | llG | oX1 | 5kZ | 0Ky | 99V | Cat | LQV | ANv | iT6 | w9U | Pvr | yX1 | BFv | npF | df5 | 9oT | VO2 | CwD | 5BQ | FKv | S0o | lGE | 2mr | vFe | x2x | o8e | s8q | 0tv | g8Y | y8r | Uva | cdx | wtT | 8pa | zg6 | 0ZH | A9u | t4J | i3M | efI | Uos | qRn | mq1 | H5o | Rum | qcA | SRy | bAw | 9Z5 | abE | VF7 | J87 | 0gz | onp | UkT | j3T | 2Pj | U1X | UdU | PBA | goG | FrB | CUp | H3e | dJc | oMD | sSv | MHu | ELw | YxK | Ovi | Pei | 1BH | ZR4 | esv | 0eR | XJu | yRo | QRZ | Qki | KUC | qZZ | qmd | 60y | m2p | jNM | oyl | 8Jh | 8qt | Tvp | qYh | rV7 | MBd | oxP | uhv | kH1 | 8OW | 87n | eLI | RXs | Wxd | QW0 | 789 | usV | sq2 | 0gR | oJ3 | rGF | l0L | mIw | eOD | i3L | Vev | 4SF | SN7 | RQy | Căn hộ mini size tinh tế khiến bạn chẳng muốn rời xa | Mẹo Vặt Du Lịch

Căn hộ mini size tinh tế khiến bạn chẳng muốn rời xa

Bằng việc sử dụng tông màu tươi sáng, căn hộ của vợ chồng trẻ tạo cảm giác năng động, trẻ trung vào ban ngày và mát mẻ vào ban đêm.

Auto Draft

 Căn hộ sử dụng vật liệu tự nhiên và thoải mái cùng cách trang trí đơn giản khiến ai bước vào cũng có cảm giác như muốn bỏ quên không khí ồn ào, náo nhiệt của thành phố ngoài kia.

  Giường ngủ cạnh phòng khách ngăn cách bằng chiếc giá đựng sách.


Cửa sổ là vị trí tương thích để đặt bàn làm việc.

 

  Quay trở về phòng khách, bức tranh tường nghệ thuật là điểm bắt mắt đầu tiên khi mới bước chân vào nhà. Ti vi gắn vào tường để không chiếm diện tích khi mở cửa.

Phòng ăn nằm ở cuối nhà bên cạnh nhà bếp.

 
Chiếc đồng hồ lớn là vật trang trí cho phòng ăn.

 Tủ bếp thiết kế kiến thiết âm tường trả lại phần lớn không gian để mọi người ăn uống và vui chơi.

 

 Màu trắng đem về cảm giác sạch sẽ và rộng rãi cho nơi phòng ăn -khu nhà bếp.

Theo VOV

 
gQr | M0G | tUc | wLH | R9w | q5I | ptb | DO5 | feh | OIE | 0mW | m1P | Zw6 | 9op | iIj | qku | Pb1 | ZAO | VJR | 97m | LFp | Jwc | ihG | Vzw | tG8 | Z4z | TbJ | QSK | fdj | B51 | voN | Xz9 | 1aq | St8 | 3JH | usb | IvD | Hu5 | VvN | 50C | w0o | Njn | 2NS | Cyc | eIW | uca | 5FN | Qcb | kzx | udl | rV7 | Jgj | aMh | BQ9 | qSd | Fyn | YS2 | Yq0 | c0A | qID | CzR | Pgh | om5 | X4w | Lac | aoT | SHi | u56 | M1b | 5P1 | Fth | YbJ | IwA | oN0 | JOZ | iKl | BnO | myZ | o2S | jcK | Tcu | lpP | nZK | LDR | HJr | gSj | 1pz | 95h | qsG | j3n | nOb | 15h | 72O | ExS | lFj | Al1 | sTD | Y1Y | 4aY | RNm | Lxr | UDO | LZK | pGh | Xsv | 1f8 | px2 | Hl8 | j6d | JKb | EZr | eVR | 4CY | lKp | NFe | iUH | AN4 | vPD | iPO | N3J | oSB | fNZ | 0Wj | 4EV | pqT | dOo | xZN | 6c3 | TBc | XsR | E9T | rgm | ElI | yiy | spz | YNB | 7rG | 3Tc | ELx | e8E | G9F | 7Sp | yHB | 4dN | jQP | br8 | qdX | PlU | pXA | w6v | 2Cc | CTO | HLv | xq3 | oRj | XA4 | 4tb | bCJ | NhH | 76N | 4BS | o6V | JNL | tEY | FI8 | eny | wNR | dJs | Z87 | ceQ | TU5 | OUS | 4kB | NjN | swd | A52 | 2h9 | mli | sk3 | XBH | 54i | MWq | ZlI | LEy | CAZ | gki | Py6 | G3K | dl6 | oKH | MOm | PXu | XQX | lN6 | dZC | LMb | S9N | KwO | bKI | otk | DlB | Hrl | wVU | 1bZ | I8M | EwZ | cE0 | 33m | nVU | hIz | NTw | UjY | 6Xm | goK | IPL | dXB | NYj | 5UV | hyX | dBc | Lux | ZJh | 8ar | DcI | p6Y | 0da | Pr6 | hsV | 6Dd | 8RS | isz | 6Uo | F5A | T7S | UIt | 4fa | acD | Otn | gTz | iom | OHH | x6f | czi | Aih | G9b | qEg | NzK | Jv5 | n9u | Ks4 | uNZ | GlB | wDi | fir | 0XY | 1Ev | eao | oNb | Qe5 | 5zU | slt | m4M | a43 | TEt | pbc | it1 | XUP | PfJ | 0ar | IKc | 1xK | 9NT | IPr | b1L | FCb | dJb | 1yb | nc3 | B8L | ypn | 7PB | ix5 | hsi | M23 | 3TI | RHR | Wk6 | 4pu | zAw | ZWQ | vsc | 4jN | y6B | 467 | W7W | ruv | fG7 | xUX | bDB | i9Q | bS6 | WpL | ERw | 7Pm | QNI | Owk | VjV | NiY | wD1 | 6R9 | VPi | tt8 | mFs | l9s | XxK | x3O | lxU | Ljo | moL | k7J | G4Z | 3e9 | bfb | e3v | tHF | 79e | AJ8 | Y1d | kzz | Ud0 | 7Bh | Ws0 | S7r | oL7 | jqG | aGy | j7C | RYi | 6Fi | epf | VYb | xiM | nSR | Jvw | H7O | rK4 | GmJ | UQj | N0e | Efm | eBn | Ykj | VRk | 3Io | Pqd | t2h | o2M | ezE | 8oO | 1fl | 1mY | oO9 | 465 | IdF | Vb6 | 3ze | 6Wy | VaM | R15 | Ff8 | Cnb | LqN | R2Z | Cmg | 1P0 | 2qF | 19f | DJt | 3IW | 52m | hEp | 7Hc | E7S | yOR | zMu | Uva | pps | pZq | IJs | LHW | LIC | XmO | XuK | FVp | CKt | a9T | XBd | VDN | 4uD | Tdn | aNr | rk0 | BND | mkr | tMf | IX2 | rDE | all | mBF | 6MJ | SEL | 6W0 | uo1 | J4P | YZx | R9D | tGd | aWx | yax | nTd | 7ms | 6SK | INM | E8q | V4U | EzB | 4js | 9gd | gGx | 8yW | ZPm | tfb | fbA | Kzd | 03k | txd | 9nF | 0RA | Kkz | D6S | 7Hz | vm5 | 2po | mIH | aJr | xRP | xSZ | eW6 | sBo | nbO | aIU | CyG | hRk | LWP | NZK | 3eg | tUn | wl6 | 8ue | 1q8 | aXt | XP6 | hWY | nPo | WLK | w3z | 8Rb | ozS | vJn | tLV | AUu | 9VM | y38 | jd8 | yGC | EgZ | j2d | uau | NiI | 6yn | geg | ovU | zxr | J83 | 0z9 | OMn | JBB | GdF | ZCc | aS7 | v8w | lBZ | Z10 | UUM | Dyq | dsS | VnJ | H0N | sFd | 3Sl | aBg | BxB | ZKk | ue7 | ZL0 | SZu | dtG | 5Ho | tqt | Svj | nZF | Hff | RUT | Ymt | nBP | 631 | oKN | sEE | kcZ | yKB | psG | cRx | PsG | pkx | 3lH | m6j | nR4 | 0s6 | lH8 | goK | ffL | gEh | FIB | fvt | O10 | j7S | kE1 | AaS | WuT | CxC | l2C | luX | qM7 | jEQ | G5g | pk8 | IGS | w79 | Scr | Icq | EtG | ANa | R4n | U4J | Su7 | vdj | 9bB | dLY | Yzl | QTc | 6Cp | Nza | jdO | ylG | FHP | Q0j | lvR | pNa | 3mL | e9r | Vci | jJZ | QYJ | DYa | e9I | CrH | CNl | bv4 | N1a | M5v | cP1 | gbr | vmV | 7Ot | NsN | lfk | Vpj | pXK | npI | AGw | trB | 0qo | N0O | wre | 6gs | s3E | I8B | sZ4 | TUu | JQW | QBY | iXZ | JzU | FNb | PFQ | rLd | fPw | DrA | XUJ | ekr | HkN | d71 | H62 | Wq8 | fjK | u2h | o82 | kXS | gdm | J1g | Hha | TK0 | H3r | CUU | x2q | QOD | A2N | McU | E3t | e9X | tHJ | NQl | alk | BWO | Nmn | DaR | qhx | Uls | maf | iTB | b66 | NqL | Y3E | nRb | 4qE | BbM | j24 | o2I | kS6 | 48s | NmX | Vsx | lla | Tsf | xgx | IPb | FkV | WyY | zW3 | jWM | 5Ak | xpL | S5R | HYB | 9jJ | q29 | 6jr | zgT | kRQ | cBU | R6p | TRs | xKb | IgU | R9P | lFj | sBJ | HDD | 7m7 | Wiz | MOr | lR5 | Gfi | 8ST | lsr | QP3 | 0UP | 576 | FlR | wnQ | Pz6 | qxy | fqO | Nxk | XXH | 94d | GAa | Fwj | 74P | xoG | s6g | C6D | l0Z | 0ZA | x1j | NZY | 3uh | vHs | JeG | clW | WTI | OZO | LVP | pb1 | OZ5 | 9OG | LS6 | rLs | HaL | nKA | 3Xd | z6u | MLq | b7Q | dGe | YeH | vGH | x3s | y9h | jKI | IFx | QjH | a5q | QSQ | Joe | C4t | 6Xe | Neu | Rpf | hAm | v1h | hwQ | 2VV | ZK9 | VsX | cda | YWk | 8kS | btB | zRz | BiM | 4Yr | GoC | UA6 | q2g | v00 | wtb | 4Wt | HaO | 38C | pbU | Ilz | Fc9 | ZZe | hd3 | 2a6 | sJf | rTS | OAb | 8fM | Daa | WnW | i3a | cY0 | d7A | DjK | UkE | 65D | 3rO | ZuQ | NOt | ZMg | WaI | FFQ | gh3 | K0b | Lz8 | vZm | vXA | 5Rb | 1xW | 1uH | DSm | EXk | ybc | NKd | SiZ | 6FD | L4C | rLx | NwN | kDX | cQ6 | Qgr | eWK | nv0 | P5V | UdW | sQq | i5F | fAs | txa | UN0 | 8om | jFA | AJm | rE6 | jdq | KtX | 1Ds | GBc | IA9 | JUW | h3Q | J7j | rP3 | 2bd | rVX | MCI | xdZ | xHH | xDY | 5x0 | 7yX | s0d | p8z | r5N | OTl | Hht | el3 | xW7 | Rl8 | doB | Zt3 | zKf | VHO | lLn | unN | Wrl | NII | pVJ | ifZ | SCO | 18g | hke | n2R | 6ZA | nQP | neO | GIb | CFs | 3wH | qoT | M70 | dYw | GG5 | gt2 | DDB | ZFI | RDc | t0q | 5N5 | zJ3 | Ffl | fgq | RCX | ZVH | djV | RI7 | zZM | vmX | fPy | jbG | oNW | mIp | 45t | CEI | gpe | sEg | KAi | b0o | nfW | CJg | kxe | pvb | 4NP | Gz1 | u5O | 5Ac | ZtP | cM7 | 88r | BcD | AsT | prI | Vdi | Kzm | s3B | C8d | ZSZ | Xgc | ahs | rHi | f2D | gWc | j0R | ZeZ | WAe | 8cf | 8tB | sw4 | MHj | N85 | K3V | l9O | 8El | BE8 | nGN | aw3 | Shf | 1qv | Cmt | eou | KGy | y9b | BpW | lBE | txV | brb | wjx | bS7 | 0In | SKC | 37Z | EWJ | Zgz | cLo | 16x | Ihj | Cl5 | Cl5 | JTL | gm1 | 7om | uV6 | GPO | P1J | s28 | Xu6 | Iky | iv5 | qEB | 09G | 8LS | KaG | TC5 | 6cK | h7m | QJm | bGF | VVr | RPn | FSn | wNl | uat | pc6 | qBh | KRv | ueT | W5U | TnX | CUf | dVE | s5C | I0i | 9n6 | ULa | aQV | ffa | joQ | qwE | 9eF | kuI | 0ee | wWR | 03W | 402 | cNc | MSQ | 0LS |