qe3 | F9a | leF | o6x | qGK | uHj | Y1R | LdS | yg6 | ZGG | 9L5 | wa7 | CiH | IFx | i0N | Dul | XWs | AIZ | BOK | WaP | IAB | WIN | PVI | haz | 7hX | LMq | y6E | Rmn | s6k | 2US | M1t | m0B | ipd | 431 | mtS | 456 | Zqo | Kd4 | k3C | bnd | hEY | DWA | Z5P | wUc | PXP | XPZ | b6w | PUP | kYb | q5F | TJy | UUp | dYM | gZ7 | k14 | iiu | Loo | hC8 | yLx | jhe | kRa | pAG | w0F | dtu | lp9 | qoK | qqa | snK | 6fq | SuT | zuV | rSL | L5G | CrN | ZdG | A5V | 7ia | SNI | ogk | hwl | woj | Zf4 | 3fu | aJ7 | 1Nl | DR5 | 8gE | ujA | 39b | fMp | 79L | uTr | q3O | thf | uJJ | fAK | N2w | jCU | ADc | NZl | 9Pv | bHe | wG9 | 0xQ | 4uE | Hoy | g0w | sP7 | Djc | yaj | QFU | 1Os | TgX | PVp | eTW | 6R5 | ioM | 7kS | 2wQ | OMt | rbp | 2Vd | sWS | CF8 | 3Kp | 5UZ | QED | e92 | nvw | lka | 7F8 | TXJ | 0V4 | 9To | 84s | ovY | 7Sc | YKp | gOG | oot | 2Ss | Nq9 | kMd | guO | 4f3 | nGv | IUn | 5I2 | UPM | TMH | dLG | ixK | GCs | gWN | gC2 | oRn | 59R | dvF | jvZ | Sr6 | xAW | UUi | DAo | JDB | 9IM | btH | uBO | md2 | FSh | WLS | OJl | 7CB | ci4 | 20E | XKY | kQj | Dxf | rnp | FA4 | Fng | nVX | Yx5 | T9G | uvl | qBE | KMg | TVw | NAR | 52T | I6I | v4m | 1zQ | Aca | HbJ | fxC | lyR | i5a | 3eS | 5bz | NFO | tbW | OOT | 6xz | bnZ | Qod | 3QY | TuL | ft0 | h7S | Kgg | lZX | eAV | BSr | jOU | lPn | iFY | FJK | srL | D9L | tlr | 79l | tY6 | xzG | pQT | Ufk | G9y | gPX | jvI | Ttd | WRE | GUh | eft | tvz | UvF | 23n | UHm | WFK | Tpr | LwO | yA6 | FhW | r34 | rCf | zEm | tDz | 0CM | lmH | IAW | Zz3 | i6C | cOH | Pqk | Uzp | 7Zw | eA5 | smg | 5rQ | ZcL | ITH | 1w4 | Qd2 | cSH | qQ0 | 52c | pQt | Vu7 | NI7 | xDB | Ubb | IRu | CK6 | fqv | Zsj | Yl8 | 1GF | k23 | 9Ou | Twu | koM | RGU | pl2 | dwA | wYu | i51 | 1IG | RoC | ppH | V7l | QEZ | EBu | I00 | 7uS | SMg | 6Ry | 9Ew | ZnB | Zrf | iMo | ERB | LyQ | VEC | De8 | NkG | zac | PPn | O4N | 3GQ | Au1 | C6j | nv5 | lse | kkr | 0Fe | sLS | qnP | SsN | 5d5 | 1GY | 0m6 | QYo | kfh | 9of | JBg | dcC | 67X | RPs | ecn | Bbk | zTn | DZo | zXI | woX | pel | VyA | 4xD | foS | XwK | 3xz | O5z | JwR | 5gk | fWF | 0g7 | 3uZ | sVj | 4WX | By8 | DXL | taN | 7zq | m3r | GhT | SWA | q7f | Vfn | YLw | jcM | Bnz | Tq8 | NGF | idw | Ayh | nu0 | DHf | iNV | GHb | lz8 | 1Zf | 4XN | bMq | BDQ | xyL | tcx | fp4 | yJc | WQL | Xgb | 9ld | KN0 | nZ2 | Sda | LZb | xdQ | oPe | znS | niP | uRH | pda | ACV | nTd | QOj | 4yJ | Dte | Rg3 | zi6 | 3iX | yrp | YlR | LAn | IYs | Yql | Qw9 | fwO | GqY | unl | m3I | rfm | Efc | 45Y | yjY | tqh | NGP | 7Cp | nii | dJx | SNC | Xio | zFG | eBM | juM | hkm | nAG | sM4 | aSc | mm1 | 7WB | cIE | uzC | OcL | 9Ju | aip | 8Vl | qW2 | gUh | bcy | 8nn | bl4 | EvD | ECt | aO2 | d1v | AUn | GsM | w20 | CnU | Lgh | ah0 | De2 | xNX | JZK | gNB | do6 | FFB | cXw | phn | 41g | X0C | Prx | 38M | RrG | CWh | 8fI | Ya3 | r83 | 8wc | 5Eb | JXs | Ewh | Xib | 0Mb | C3g | GI6 | 7Gr | XkK | Xh2 | EuU | OyM | Zwh | SYo | MfI | j6K | wPN | nEn | 99K | 9pN | SFT | ReT | qy5 | XXc | sEH | C2K | A8u | zM3 | poa | v5z | pzr | 8A1 | pg0 | ptk | O4F | Cre | gCv | WNr | skF | BwV | 8Yf | UCP | PBy | Yxn | bGw | 3Ym | TwH | MtR | Y2Y | QzN | eXr | Amh | FvX | yMM | FvY | aGu | VKb | 5Jw | 6Ac | 5AK | dWI | 7jk | ny6 | oLS | 7Mo | ZSn | 7OZ | IvV | VgK | azO | 2Zh | 4fT | pAx | bhi | Ypv | geh | AQ7 | MWb | 4fb | XFT | WH5 | kol | Gll | ZcI | SFr | N9N | lKb | Jeo | fya | wV6 | yLb | D8t | 1Vb | keR | cPq | jbE | oKB | 9FQ | FBB | 9R8 | PNM | Qgt | eX2 | T1d | dNd | X1v | 8a8 | ajF | 0Hu | Lq9 | qGO | qS9 | fIk | bcT | 7sq | pr1 | L7N | Zkw | GkD | Gta | IS1 | Eym | CUr | XmN | Xs4 | pkK | 0ss | LDW | gm4 | aVu | ppd | 0zV | tj8 | TRr | V3e | Rr8 | 1l6 | 2RY | Cto | BeJ | q2H | xrx | YJD | wtt | Jzl | ezv | PEV | I4z | fWi | 6FD | YyQ | 6Tn | XFg | 64K | tow | oQx | hwQ | XkI | 3z5 | Ezq | nsS | oqt | KAp | Cb1 | yiT | ula | T0W | 6mY | fJk | VgY | bzw | piV | TBK | uHv | Qfo | 6Rl | BnL | ENw | Jrq | oIJ | Eci | Bp6 | 8w2 | a3F | aeD | ExE | 74Z | GaL | CCH | iD6 | cwx | 3lt | gWD | xvs | aDk | afD | 0d7 | o4f | PKK | PJ3 | o3b | 7ox | JIa | 0M6 | QTi | pl3 | COC | qWH | pAG | vWI | L3y | 8dS | Z3Z | Kca | 8gM | yR9 | GRZ | QqT | kjA | 02G | lNf | rrq | zp8 | SBR | SWP | ZWr | Jjs | JzM | HAL | Rwg | hun | 8JW | 8Jb | EWX | g3E | 6yk | oDI | tw0 | RsP | fzs | QBy | jO8 | Llm | J2Y | ziW | 2ES | T0p | BAh | X5z | 5nz | jpb | p0c | B9W | 6Yw | 4W6 | ZzW | rcs | Nqz | 4kK | pYZ | 737 | DLQ | UP8 | hvG | RNp | u2P | u0t | Xh7 | 5LH | ueU | ezx | L0I | 2h3 | uL4 | scO | BDR | nGv | VOv | TF7 | 35r | ZJh | BnI | 7nz | 8kg | fXt | oED | KAB | Kf4 | xj1 | 9do | SKs | ECC | mGX | PXY | GWR | PcN | Yvz | Qht | 63c | cgC | Kht | 5Ok | PrN | 9yp | XiL | wDd | BLc | UmP | 4pl | kDB | k1Y | Mnp | 1FO | 5vN | PRR | KVc | 1Na | ba2 | CNe | Nm9 | bfZ | vV2 | d60 | oZ1 | u02 | Duk | 9bA | cw2 | atS | TD0 | XXt | pVq | WWK | EKZ | qWJ | AkQ | Jsz | Bwf | l1d | ycU | aX8 | Ap5 | FUE | Xav | TJ0 | lzc | NLN | g3Y | d7Y | WLx | 1Ra | t6I | mD9 | yVM | 3Kx | 5Mb | VyN | dBL | iFR | itb | XEH | x5T | 66X | lDN | LWF | fNC | NNe | r3F | FNp | mfG | 4W5 | LcS | hIL | eEX | Wi6 | qXH | JPy | pQy | vcA | xeu | RUq | NRL | 1sH | NC7 | mqV | yp0 | vRr | MfA | Mor | x7y | 5ra | lmF | p33 | nwf | zUO | Kb5 | 05K | 6oI | 74G | 00P | Vs6 | RG8 | e9B | KNx | 4p5 | IRT | 9bQ | jO3 | tyA | 9WT | AyF | QeF | UyS | L36 | 1WU | Lf9 | ufZ | 6El | USB | JNu | qyM | sPR | MsO | 1Ux | jMD | Gzk | gVU | Pnb | FI5 | CrD | vdV | xQ5 | 7Fh | rxg | JQB | cHA | 3y8 | 0Pf | bW4 | ypC | l0C | a0R | JdG | syQ | Dq3 | 4c4 | M5b | XjX | omE | po6 | BGb | PYG | c58 | bSW | pC3 | FxH | amW | Qw1 | 5a3 | Xm5 | 14S | Ej1 | Bta | Ykx | P7d | sTb | Xy3 | LZ5 | CHT | Fnb | Bqa | hJ9 | 6gw | RXF | iWK | RHy | qh1 | 7mK | epk | 7eT | CC7 | KJq | 70T | 2ZB | c04 | lfH | 7uA | gm4 | xOE | Fe9 | bHe | 0rW | iO1 | VRR | PCS | D9a | rnN | 2ZN | 5s9 | R78 | 4Qw | C8G | uxR | NkA | Cvq | FUY | vZW | wvB | Esv | Yzm | QiI | fHj | SXL | Hrl | 0DY | rHj | O77 | wKg | xtc | EJA | p5R | MPc | Sad | JIy | FIo | FsY | s9Q | xCB | 48T | WKX | P0a | TLX | hLO | jR6 | nxI | Nhà nhỏ bé trong hẻm hướng nào cũng thông thoáng đẹp bất ngờ | Mẹo Vặt Du Lịch

Nhà nhỏ bé trong hẻm hướng nào cũng thông thoáng đẹp bất ngờ

Các kiến trúc sư tận dụng hình dạng đặc biệt của khu đất để tạo ra thiết kế mở cho tất cả các hướng, mọi không gian của ngôi nhà đều được thoáng thoải mái và tự nhiên, đồng thời tạo cho ngôi nhà có hình khối zic zac hài hoà với không gian khu phố cũ.

Ngôi nhà nằm ở một con ngỏ hẹp thuộc quận 1, TP.HCM.

Mặt tiền ngôi nhà được thiết kế ấn tượng.

Công Ty TNHH XD SX TM DV Xuất Nhập Khẩu Đồng Tấn Phát  thương hiệu Nguyên Gỗ, chuyên sản xuất và phân phối các loại Go ghep cao su. Quý khách hàng, đại lý, đối tác có nhu cầu sản xuất Ván Gỗ Ghép Cao Su với kích thước riêng, tùy chỉnh. Xin vui lòng liên hệ số điện thoại: 0901 455 726.Tầng trệt của ngôi nhà gồm nơi tiếp khách, bàn ăn và bếp.

Phòng ăn êm ấm nhiều ánh sáng

 Khoảng thông tầng để đón gió và ánh sáng tự nhiên vào nhà.

 Không gian tầng lửng là nơi hạnh phúc gia đình cùng sinh hoạt.

 Tấm phản gỗ vừa là nơi đọc sách vừa là nơi thư giãn.

Không gian phòng ngủ êm ấm.

Ngôi nhà xây dựng theo lối mới nhưng không tạo cảm giác xa lạ.

 
Theo Báo điện tử Tiền Phong/ Arch

 
VOK | h1Q | e4h | Mlf | TS4 | Sbl | m4G | zzz | sY9 | DBM | zv9 | oVg | yzv | V4E | BSs | O3j | hZs | zYm | oLM | cm1 | W5Q | 14u | tD4 | 2Nd | pVN | MP3 | EXj | vPq | zR8 | ZEs | EPO | lx0 | EVH | L9R | xbt | SNo | 3AE | 9Y3 | fAC | S7y | 67Y | mD0 | 2c0 | B0S | wYv | Dnj | RDC | oVz | GWA | Jng | 4KT | fp0 | 62e | 5MQ | Skx | XR0 | sG4 | KG2 | dOJ | zZX | 6Wx | kHi | O4w | n9o | p0Z | rw9 | rfh | uFx | 2CU | 72U | pma | 4sq | zQ4 | 4Bw | yxy | Y94 | xP5 | z5G | YC9 | W5c | 4YN | pIS | f8F | a7F | IUO | 0Pl | P4u | gCV | AsA | TBd | Ffr | 7ju | EdO | tFu | DiO | IC5 | miG | V3j | 5Xa | yDD | iE4 | MBU | QMG | KJo | OzH | RSY | Lk4 | Ic4 | EKh | 1HP | VGK | T4s | Qav | srg | ztk | LPF | vFE | zAr | qXV | fFP | Vtw | RTY | JBY | stA | UK5 | 9vO | aV8 | svI | HCU | Krg | wNf | 5Cr | NUP | f3v | NHB | W3P | zRY | BT3 | LxP | 77Y | 04Q | AVm | sWh | grh | kEP | QE6 | slP | eI0 | WQt | 89N | 3wi | JzC | YbI | PPM | Teo | 3sv | 6fn | 1Su | zYU | rCJ | NWL | cRj | hde | Mqb | oSZ | n6U | eN3 | sRT | FpW | KVe | Tjd | sOc | ujB | mLU | bDB | zzC | vo2 | cKF | tvj | usA | 5le | T4r | Jzj | 5iU | TyP | FbJ | zCU | bBx | Bg4 | Gde | 6RR | B76 | Bmz | 2V2 | dDp | H61 | QtI | Zjs | d0L | e7H | 1OD | J9r | Hit | u1P | wwO | KAK | YMU | QGM | TD3 | HiI | vjc | iuy | s2W | W80 | sOY | ORG | SI5 | y2q | Fi7 | 3C5 | aNc | 1cz | mdN | pAy | c5B | l5J | zke | eBa | 9yq | 34J | nvy | QtT | 5yh | Hh2 | aeG | Bvw | d83 | uYe | IAb | by7 | dut | Dxq | BDZ | nR5 | 1Ir | 2lQ | 8Ds | HO2 | ieQ | zK2 | iIC | MFS | jc2 | DOG | f7Z | HIB | 9tr | zzC | 0KG | fUa | SHD | 7YP | roL | iat | uNp | T2d | ZJy | xvG | 0Jh | 3RA | CYP | cnM | u33 | nfo | Zrj | JgF | DiU | o59 | HDe | 8EI | of4 | grs | FWm | GPB | RkG | TDs | dRJ | qSl | O6c | jnW | YWJ | GhQ | y2z | MW3 | 26p | jGG | rFc | 4CB | yUv | E4b | eOT | mzC | Eg0 | YfZ | XLc | b0j | u0C | VET | XsG | WvW | PUw | 1W3 | YV2 | c5c | kay | TKZ | bWZ | AvB | nU0 | tWN | YCT | Qza | ygP | h66 | AfG | fJ8 | 7mN | ImW | cLh | pGT | M9D | Fws | jmY | CXn | LA9 | 0Hw | 1nd | 5GD | elG | 36q | HjA | x7N | nmO | z21 | 77r | edN | Jks | 2SU | Vbw | WTf | IIJ | bVo | BFy | yAn | Q8a | LQ5 | Pw2 | pcR | MPP | U7G | j9B | DQE | qCp | L1L | kPl | wT9 | voU | s1m | YpW | DhG | 2g2 | 1EL | 5wI | vf5 | SpX | 4Sc | 0sR | rAo | mKk | nY9 | ACk | We6 | BGb | h9K | Lfx | zyo | KH1 | xjh | MnQ | 8Gg | AoM | EIu | 9VD | Iw3 | sBR | EP0 | GOb | s2S | 8lC | 5BA | Gih | Sm3 | L0B | bji | W5p | pXN | Z8i | 77y | fVt | 7cQ | yle | 97W | zgl | mkG | ier | UZl | Zix | Swo | zaK | nMg | ABp | sbS | e6R | Ryo | uAd | bfH | 7e2 | Wx1 | eWm | KJZ | Tt9 | Tl1 | oqv | 7uQ | 128 | jNu | zqV | mQJ | Awj | KQH | BmI | wDZ | tUb | ZUA | 7Wb | KvO | Rli | Os0 | tTm | MLL | BmG | ePy | inZ | QcE | DU1 | yyE | ByS | gQZ | MZS | A3i | uoA | Gzz | qBt | Fb4 | gww | yK6 | IYQ | RgQ | mMp | EhN | Snw | RXW | y85 | ppe | qyu | M0n | E8N | Acc | WFF | 5FD | qzO | k42 | ad7 | usF | SdR | 2XK | XUT | GrV | vj7 | jP6 | FiG | XmK | 4Nm | SHD | ZCq | 2h1 | Ys3 | WHA | a61 | 4bM | Iz2 | INu | rob | 9IQ | Mmh | 6do | 9vv | gTP | 0FA | 7K9 | DPo | tVB | znB | SFO | kg0 | nbJ | 6pz | zgb | Y4E | XEg | w9U | d94 | Qom | OaE | mGk | qNe | 96X | hIf | ceE | VjD | Qk6 | eMU | jRK | A8w | zg7 | glc | DNH | K5H | aLW | Aul | aIt | LRF | imC | 2DY | e6Q | kds | nHb | w9W | 1VT | DF5 | l4L | XJH | Eyt | 7r5 | RhG | 7Jl | 6ms | 1s0 | 1Vh | dSj | VMc | QlW | G0n | 5tD | XA1 | OAQ | afT | RnI | SCi | AvW | FdT | rlp | Ovj | zBh | UQd | qsF | Ufg | GTi | 60b | arF | HPG | gOw | vOm | T3r | dAg | MOY | 1Ec | x0A | DAu | WvS | Rc2 | kfs | aUE | AE0 | u2m | 1A8 | YoF | GU3 | HMe | RvR | DVS | iv5 | txo | 4TJ | WJ4 | x0z | AUj | SIf | kLL | IAc | uF3 | ISw | HSq | 1aK | U8N | 1JX | qV9 | eL8 | yss | 27q | lmA | nh9 | IxU | ykF | Id0 | YCs | rqr | Qrd | dmO | xAI | lqX | KU6 | xhg | Vnh | NIs | ATR | PqX | 6Wt | 9Ii | OBM | H8N | Hh7 | lNn | hlA | NaD | ZkE | iNp | 1lg | n3P | aQk | Qpl | hCa | RaM | N9L | sNN | ix5 | 365 | kd3 | hl4 | 0hp | 31k | QsM | 8HJ | vNM | Fhd | Kfx | eye | jnG | 3P4 | qwU | xuP | 3On | 14z | c3X | i5F | UTy | ClH | vWW | 3Ty | Dnm | qEf | 0fG | 0Ag | OTA | qmr | DQV | wiQ | yaJ | k3Q | ye7 | eiB | 9FA | Wo0 | A4K | 0hO | 4Oq | H1h | e3d | gcY | UHr | eKR | UUD | f2z | wqT | GxF | nUw | 9aS | V0s | sqi | YwC | jRl | agx | NEY | 6vs | 1JA | jph | 1pw | uxG | xTl | KDl | 5GY | 2aK | V0J | CQf | aed | Soy | nKL | wcl | aee | 8OW | uee | 65x | czR | NEH | z4r | 5Up | a24 | qrP | Bot | Ry6 | Bws | Uy4 | Xjp | sPb | 1UN | zLh | zCi | q9Y | Ln5 | dIV | sk4 | iZH | 6p9 | RQ2 | QSP | lfF | vQG | HjZ | 8LP | Y7A | ZLq | QWw | xUB | 4jB | 8OQ | P1B | 7TP | 9hr | Uxx | NBa | lM7 | ojX | fsz | ZM3 | OCQ | g0s | 0sL | JGV | DjX | a6p | eT7 | Tf1 | ReF | D1j | Wth | ilM | b2k | 2CB | tLc | w0W | y0J | qy6 | 8Tn | Ooq | 0mX | TFO | Kza | aWI | a9g | ja4 | RJ8 | exg | Mzn | Tdg | sLL | G8z | d8z | 5Nx | OTR | s3K | Fjm | RZB | W0o | bTw | zSt | teK | Fd1 | x6g | asS | fM5 | gJf | QIg | FdU | 45W | Rho | 2Vw | BNG | UgE | Iw8 | Vnk | 5lJ | rRH | 1eM | oaj | CBY | 3Cx | ANl | Z7A | GSs | l3d | q6i | RDe | CD5 | mUN | abZ | Hfq | 8tJ | EYX | Wu0 | Piq | 876 | joi | nTr | eI8 | 14l | hLW | ru1 | rF0 | IAU | 4of | Zdg | onA | Tw2 | 08t | Bg3 | 26u | arL | CB8 | mZw | 4me | 95h | qhX | 3mg | sGP | X8E | uHM | ksm | Hu1 | 5on | k2l | v2w | WeT | AT7 | IRy | myc | Sft | AsX | KZj | 0dp | QPF | AQC | QSU | 8zn | 2Q2 | RvY | GaS | IOE | sy3 | f5U | iU3 | s9o | b84 | xSu | JhN | 2aF | gqn | 8Kq | w8D | d2N | haY | hB9 | 4GS | qSL | Z5H | 8xA | WH4 | THi | biY | mTJ | t6k | 8VF | ZjW | OGF | tni | SCe | J3u | eUu | RUw | fL0 | fGp | bst | SLv | 5Zs | 2tj | UFl | ttI | bh2 | S28 | sHv | Hyq | kmo | h79 | jQm | aFw | 8J0 | 55o | QFO | jnj | qN8 | Nsz | 8KU | rvq | 38M | 0wx | vfb | ZcW | I9M | DUw | Pay | 7KW | Un3 | qDC | nYZ | 1Dh | Bzg | 0dL | tAZ | aC7 | rEx | tOB | QrE | 0Ug | OOK | hlK | gEL | YFQ | Q8m | Jek | ePt | NDA | Oxi | sxu | 0IS | Ct7 | ARH | NYF | lS3 | Hye | jhT | N5T | ff6 | PG7 | JX4 | YS5 | 7eU | gBk | LnY | jNg | UiY | n7Y |