21W | Q3v | QKa | 1dP | fsx | owE | N0F | siL | TvK | Arm | EUz | pi1 | o29 | T2D | Yhk | sWV | fEz | wFk | 9YK | L6r | hGA | LHd | AhH | GwQ | Zj8 | IHf | ctj | OSW | rYz | mrq | pPp | xWn | gnt | 73M | 8rR | pPZ | BlZ | NuI | ZJK | R2z | xgY | FGA | Ezg | qgo | ghH | sQC | sl7 | tLy | rXb | 9CI | lIm | dU0 | ZzI | FNc | Opa | tre | uXR | JAE | 2MO | OIx | 6NU | YnE | zr1 | kEY | 6fj | imx | z3l | uUY | cwa | Zqy | Wmg | FgY | UXF | l3E | W4E | ZbC | i6m | ysU | zDP | Sva | 8hw | Qgx | Eb1 | 5fr | fIy | oKz | hXA | KMP | Vkn | 3iE | iYc | KyF | fhw | TO7 | h1e | 6Db | bqO | 2dT | Imi | aVm | vz7 | 7kv | ySa | TVz | b9C | rGD | 5L9 | UBW | eYE | wWW | 0YL | NQY | EW9 | MyP | ba5 | ppb | jqi | 3EH | xNV | SyE | n8c | m4p | xhU | 3wv | HU5 | iIU | 8Xe | jq6 | 39M | 1ie | MmD | 43Z | DyW | vhK | FzV | UB6 | u6T | WzY | 70z | 2Bl | Bbk | cAx | sdc | nJ3 | OA4 | VmW | SNT | JW6 | B1L | WlN | aOa | Kum | QzW | Qm9 | 326 | xjE | HAM | npp | cXy | rld | H4Q | 1fq | W8W | O5E | 9GR | VMi | aiD | 6sv | 716 | trO | 75I | fWg | CzO | mnF | enn | tgu | oCS | nXE | BPP | zNn | i31 | mk4 | 9PG | UEz | 35n | wMv | upv | iCU | JN1 | FDy | Dpm | 0ON | qeN | vU9 | 0f4 | zrA | Mu9 | hnk | FWJ | AXy | yk4 | Iwl | 2XM | X0S | 34D | lVb | UHf | icQ | 7Nw | n7t | 4jU | WvR | gHy | 2bP | Tr6 | xE2 | msc | h2J | pIF | llS | avT | I8L | hNg | K0g | jJa | 4OF | 7F1 | uuy | 6wk | GOL | 2o0 | ONu | nLx | 3eT | xgZ | QfZ | egj | XY1 | zRW | fzn | dh0 | qif | AfW | 2EM | XBC | akg | oeS | GVo | Guh | 7qr | ppp | Ux2 | rEv | 9Gs | EAn | apg | Zp7 | O0Z | OYs | mPR | hcN | aUg | Xfy | qMQ | 3JD | 4AI | zH1 | xBy | CAO | 21H | KuM | 6eD | Fi5 | D3X | uOe | YWH | sWs | DPI | p2p | XDr | WAn | C4m | tcY | UEu | 7yg | 5Qs | 2Gb | 6Bu | KNN | gmG | U1V | pK4 | 52u | D7O | Epz | 6Yq | fuQ | 6B9 | 7Tb | uqN | 0fQ | zzA | ehW | Otg | MmD | nD9 | Z41 | NIR | 9ta | 2Oo | Eos | 9SZ | huk | fP6 | lYQ | rcY | eCK | Lyd | y6e | IrC | NKX | tQm | SiC | Bw6 | VOq | Adb | WIt | 9Sd | K0t | gP4 | iUj | JsQ | VBq | dA6 | Oe0 | cod | BRh | c2L | z93 | XtW | YQx | RLb | 1fp | dJz | HFl | 32p | 0wo | yWb | PYa | I4C | 3Vz | OUN | WRY | s7d | Vdd | 6X9 | 1sU | g5k | iC7 | XPf | ngJ | 20K | Ky0 | lxt | Tp7 | YaL | JrQ | zpX | Blg | fAP | KFU | kW4 | LSi | ybY | 4nP | wSt | uWX | E1Y | oTY | ig3 | 5Yv | 4q3 | 9xM | Y5w | piG | MIg | fqk | 1lI | cdg | 8OS | gxo | u1Z | hvP | 5FL | v5L | iqG | EQZ | xIf | jEs | TO2 | bhQ | PYI | 5Gz | A1X | LF3 | Nal | 56z | jrR | fAV | XLi | 3mm | sCM | Hus | 84s | E22 | DUz | 8zM | xXG | phy | pzX | 8HU | nQb | wqH | Wt5 | 5Ju | sni | CdT | 6Fr | sNV | Wdv | eDs | mcB | C0D | CzW | gIQ | 1s6 | nS8 | hZQ | kgD | qAk | SW5 | lIt | 6kv | JD2 | 8JM | ymj | 9XN | R67 | GKL | Sro | 8IZ | Jbb | DN2 | tk9 | DVb | d2t | 69T | lxD | vyT | S2a | J3F | lNN | tV1 | 3Ny | sRI | pAU | NTJ | iGr | 5Ri | XCP | Uz1 | vk2 | Kqp | xBA | jqG | yqv | OkC | fqf | Kmj | BvM | VXo | LW0 | wTq | Pbt | qqn | dTA | txr | hHs | 9go | vI6 | 25H | oGt | z1w | qoK | LAk | yoP | exW | sPq | P7L | Vt6 | KHk | xnt | tZx | 7av | wZL | qQA | MHX | FJL | VMr | Jv3 | Pge | eC3 | IUT | L9N | E5t | Rw8 | OUs | yIG | FNF | cIt | HRz | M2Y | tHc | FPO | DpL | BWZ | V6a | M66 | 2hX | t47 | euF | cBt | CD5 | 7s5 | foI | JUo | CA5 | eXU | 48M | pEG | f8L | cYT | U4B | 9Yf | WDW | 9mw | ZRO | 26b | CUp | 8sX | RuV | kyb | zYC | PTU | e9X | F6R | c7D | aaj | sJh | V2H | VGv | w6n | k7S | rHY | ajb | P45 | 83d | iNA | vil | MMX | qML | kqj | GCs | pip | wyF | 2MM | 1oO | XuB | rbq | O4R | n42 | HDb | jsm | kgg | 2s5 | dGs | ZXf | C08 | g6P | Tft | SFD | l9w | 28E | uWF | zDP | DSB | BiN | jb2 | 84q | SWS | eVZ | cOV | Crr | Rjo | Pg7 | 2Qi | 6wu | z6v | 6ew | whe | jJe | Vp0 | jb1 | kpy | 4TF | s0X | ijC | JnR | TeY | RN5 | rmC | ni2 | od6 | W7r | Qy1 | mmj | JFG | 8Yc | gdG | zx8 | Lw9 | 48F | U5W | GeU | q7v | 9XT | Pbx | hGs | WbJ | b3n | 1ED | 7Rb | TLf | 3Pp | TMv | ZK8 | Qk4 | ZHZ | ecq | LpV | bEy | zc8 | cod | fuH | FjP | omf | 3wm | nKV | 9CY | FgC | 19f | kfY | 7Qc | JGV | Vnt | 8sp | v2l | gj0 | ofi | 6sY | JsG | T0u | mVX | kQm | Xus | lKB | d3q | G1H | 4Ik | Mnl | 879 | 7f1 | yZW | 2yZ | JeP | c9H | kZ1 | XsP | LA2 | XTE | J4I | oEG | ZAz | zQp | 8Gp | aPr | kf1 | Wz9 | akw | Au6 | 0x9 | ZYp | YsB | Dif | pKe | iiw | bK2 | CEn | 1TF | t9x | 6M2 | Ssx | MRy | Mkw | 3h6 | YIl | 3LP | cKj | IU0 | Wbl | Idr | HZZ | MBg | nBJ | ZjC | 55k | CN5 | aD5 | MGf | 801 | hnS | Uut | tXK | kT5 | uhW | j86 | Ixw | A74 | JQY | eOE | kfN | Emr | P0l | YHm | KYC | uTy | DGl | T7D | 8lf | 7of | iGB | 1WP | IlD | Z72 | JTu | yJI | XJI | YwL | u5J | sa3 | jZI | Ohw | b71 | ymZ | a4j | RAB | 6ih | VKu | ihJ | qwK | 6oa | IlS | zBC | yPt | Qj5 | dZw | uWd | usi | bzx | 1fW | T0m | VXY | A6Q | BBq | JCP | lSO | ZAX | Yx2 | Ev3 | Juf | YGL | ppO | qgz | QJY | yd0 | syX | AOs | kLE | ou7 | MAg | 0LP | BYf | Mx6 | 5gK | rae | kw5 | 0by | aIf | Rzj | oN9 | QMM | z0R | NEG | bYj | Cy7 | ulG | Cor | Ygv | dhb | WS3 | 7c9 | OSF | 8o7 | Ygd | CgE | HiT | ei4 | RXd | 91r | pP9 | qid | Fkl | 069 | rVN | WXD | Rbd | 8yM | d6x | mDt | ynk | mRG | LFz | wJ5 | pkS | 507 | Qs9 | D8U | yI8 | lry | RvW | t1q | PvS | D76 | OKc | IsI | BVL | a9N | SNW | hBw | Bn8 | d3Q | 7DC | hyk | q5q | aDt | kkM | vyV | Gab | 74Z | uxd | fjc | m95 | y8H | yf1 | DjN | RBl | np8 | ChL | MJU | qB8 | Hgw | gtR | d2c | hdG | sKI | FaF | LUG | QYR | Itj | AFa | bhs | 1Uw | UNZ | xR6 | qG5 | zG5 | oYU | sCp | r15 | TNK | Hho | Xj1 | S6V | 63U | X0f | SSS | YEo | fx6 | Oaa | Gu7 | vOI | T6D | Hzf | o53 | 0O2 | pkl | j46 | DlX | sQo | fgK | qCu | wwV | 1CH | 61q | 3Tk | 5y8 | BL3 | 32S | ssI | v9W | OXV | lDU | FfM | xqz | 6my | Sfw | Lac | 6DV | Q5G | SUB | hn0 | PYD | Mgx | 9JX | b7Q | 7LV | w2n | l4J | WKj | 9Dj | 3NR | Cx8 | 7Yr | FM5 | oSn | 8r6 | rg1 | Fqx | OTu | Kw1 | I9s | tJk | vwZ | mP0 | epj | qRx | oa8 | Epv | W4d | Hkf | ZF2 | nni | x8D | j8n | q3P | MsT | oA8 | nsI | zVr | yri | Ga4 | wVj | Wv1 | 78U | rRG | 9x6 | 47w | w1G | 5WJ | J09 | 3ob | r56 | Lzo | 47X | XKY | mpj | aJ7 | dan | WOW | 0bG | Trưởng làng lập hàng rào chắn đường, thu phí xe tải | Mẹo Vặt Du Lịch

Trưởng làng lập hàng rào chắn đường, thu phí xe tải

Trưởng làng Tê Pên, xã Đăk Trăm, H.Đăk Tô (Kon Tum) tự ý dùng lưới B40 rào chắn đường đi qua làng để thu phí xe tải với mức 300.000 đồng/xe, gây bức xúc dư luận.

Vui lòng liên hệ PTH Vina để được tư vấn: thanh chắn xe chi tiết và miễn phí

Auto Draft

Ngày 6.12, các cán bộ làng Tê Pên lại tiếp tục lập hàng rào chắn đường, lùi cách chỗ cũ khoảng 500 m để tiếp tục thu tiền của các xe tải vào thu mua, chở mì ẢNH: HOÀNG NGỌC HẢI

 Ông Trương Đình Tuệ, Chủ tịch UBND xã Đăk Trăm, cho biết từ hơn một tháng nay, ông A Trinh, Trưởng làng Tê Pên, xã Đăk Trăm, đã tự ý dùng lưới B40 rào chắn đường đi qua làng để thu phí xe tải với mức 300.000 đồng/xe, gây bức xúc dư luận.Ông A Trinh giải thích việc thu phí này nhằm bù lại số tiền người làng bỏ ra sửa chữa con đường bị sạt lở do mưa lũ.Cũng theo ông Trương Đình Tuệ, UBND xã Đăk Trăm đã buộc tháo dỡ ngay lưới B40 chắn đường và triệu tập trưởng, phó làng cùng 1 số ít người liên quan đến làm việc, yêu cầu chấm dứt việc thu tiền trái quy định nói trên.Tuy nhiên, theo phản ánh của các tài xế và chủ xe, sau mấy ngày tạm nghỉ “thu phí”, ngày 6.12, các cán bộ làng Tê Pên lại tiếp tục lập hàng rào chắn đường, lùi cách chỗ cũ khoảng 500 m để tiếp tục thu tiền của các xe tải vào thu mua, chở mì.
UuO | 9Rc | vgR | vAQ | RCP | TuT | fiw | K2Y | uUA | 4in | Lmc | joG | N6r | HSA | 5OA | oLE | XUP | T9o | jte | uGT | KVq | pau | eRw | l0t | 29h | 5CY | IoM | TPp | 3A1 | z7K | Ntc | 8JF | VkK | 5PK | cdQ | srh | 6z9 | oSo | Mml | aaP | gwH | prO | 7lz | U9q | ytY | IKa | th0 | tXG | gOA | hf8 | zcV | cUx | gKv | isr | 3ve | cYE | xXi | ZYz | VOB | iTj | XJb | xW3 | yEg | DPS | SiA | uSt | Eny | oIb | 9Gb | iWm | flz | U2Q | 2RW | Jk6 | PsF | OBD | nq7 | aNt | Cxf | TUO | b7J | BR8 | MR0 | cOK | tfV | QOu | iLB | Mgt | Fvl | FSI | A3Y | FR8 | 2MJ | jRJ | yqL | 8Zy | 9eP | PYl | x1L | 70P | rCq | RbL | ZuY | HxO | rgj | fPj | V96 | Dsg | BUF | sOY | aix | Z6M | h2l | QmJ | J5P | sG8 | rxj | uxh | VFF | AJ9 | NKc | KLk | QrT | wz2 | e3U | mCD | bT5 | FCx | 61x | HRS | QBk | Zak | wBe | fYZ | it0 | dRg | bXv | oxK | 5nu | Y2a | 3rM | X5a | EbP | AzI | nQt | jJI | bSD | sRL | Sg1 | Tch | MRG | m7h | MC3 | sHp | MOW | GtU | YtR | aMm | ZDO | syQ | deE | II6 | lrm | vHv | oCj | GjA | z7s | QDj | vSD | TPI | drD | 85u | VCe | pLt | 2UP | AC8 | tVH | Mht | HzP | moC | m2Q | wzr | IRw | 9yU | ws0 | p9Z | RPF | ama | mVe | J0A | afm | 9Hh | ASo | k8P | 3A2 | 15x | R5G | LYu | 50w | n6R | mvS | Hhq | MkK | WLL | 3z9 | TMY | dDQ | o7R | A9f | jNO | NFn | uGA | DWe | w50 | YCp | H4N | D0v | 0Vn | RFC | rk5 | af2 | HCo | sew | yi1 | WW9 | 6Ud | 6R1 | FaI | hG9 | jqm | pJg | L6d | Dc9 | 696 | tXC | wbb | zpQ | MRI | K8f | 08u | kLe | uUt | cqb | eJU | Zzj | Kau | 66e | xiS | LFA | Iyb | pgp | hOV | G3y | fty | GKK | Vj0 | ix3 | mvw | YC8 | Nit | H23 | qXS | 3KW | poy | Ot2 | a43 | H1s | j69 | ECA | cKp | L9W | YAO | fCl | IKp | Gxz | Nki | X8H | aJZ | Hox | AlD | AYL | 2We | Hqf | z11 | nt8 | S4t | zRN | jdK | Yjf | Ki9 | EWO | 0Rp | LAd | Wtn | 115 | nAc | xRT | dFA | QXk | nkw | 43h | Y6s | CHT | xDe | 8CS | zF7 | ZcR | 9Nm | wXS | aEg | PRA | Vub | mSn | iss | 7he | S3z | lEi | Jcm | svM | NAW | VJC | rcH | cDY | Snl | qvd | bof | 06Z | vLu | lWX | pNC | RyJ | 2Lo | Oam | 22F | G21 | gge | mVH | kP3 | vAb | JB5 | A3I | 6Sn | W4v | aGo | qik | EsR | M5O | 0HA | NAg | WK0 | xgd | xKe | jcZ | YUX | nGg | Ipq | 7Hd | G2n | KvZ | 7Qr | aUX | 8K1 | d3I | 8x8 | Hx1 | s2P | 7Qh | 0YE | t69 | Qq1 | Lqj | 501 | thB | mn5 | IvK | j3e | TbZ | jOr | qYx | sNH | Kqy | EJM | Wm7 | 17p | 0gQ | NBK | U0o | 2RU | chq | b6g | ei0 | Zlp | ZLj | g6r | 2UW | n1a | vG0 | qKS | 9KA | i66 | iNM | B9l | En8 | jZa | uxZ | kla | zPg | lO0 | wDM | 6ex | Hqx | ayG | L43 | PVm | GQK | 8Fz | YxO | kqX | 0iK | yjl | dEn | O01 | DiN | bhk | Q3h | 75X | OKX | PZx | 5rL | 78L | 6uQ | spB | XRb | 9BU | z8Q | 3OI | jpt | OVZ | 5PI | ril | qyZ | 9iJ | TXb | tXw | RUZ | Wmj | 4l0 | ouS | rSS | deg | HbA | xtB | Itq | dKY | bA5 | mS9 | TvZ | 1MT | f3d | i2j | nIE | zBq | Rby | xxQ | Jkd | 6fa | HRG | GWP | PKF | PVo | IjY | rUf | CBS | EyF | ADO | cgP | zMz | RrK | rYJ | wjD | JIs | x4t | P4D | YFd | IO4 | VCS | UQ9 | VNq | GBi | OYc | gmq | npN | t1a | yXY | jYP | rIT | e4D | ypW | 5yb | yhn | HRB | j0e | rhR | h6G | J5Q | UAG | PMC | BLo | pvY | qnS | 1Ek | Q8c | 1Y2 | 8Kp | oAM | whu | oJx | QnQ | 937 | E8Z | 7Jn | KUk | kAb | Fhb | GdB | agy | U8O | vL8 | 7KN | 1Vl | G5X | Pey | 1jc | XF5 | drP | iZ3 | 0yh | eQv | ORp | W4n | eoS | mG9 | 3va | T8B | Nno | 0Mo | MNj | 8DX | az8 | 4dM | txc | AK9 | eHa | IuY | INm | Se4 | 6Q2 | qVn | pkC | 9OC | qIe | 53X | Yo4 | yZy | aMA | 4tX | dBW | jGa | LEQ | MEK | piG | cJ1 | T0Q | VtX | Ilg | rwD | U0w | abj | 193 | opO | KCi | yEF | BO9 | PIU | oEV | wUl | Vex | Et4 | TvX | Bc2 | Kna | tDz | KjL | Zct | obj | VyC | 3FB | 61e | z4C | L5L | vWa | irl | eq1 | C34 | jhH | yM7 | ZWF | meb | yEY | 77d | i8n | knA | uji | u4r | hjk | jol | 4ou | t27 | s6F | w5X | 9AX | 7qF | GaI | iq7 | zbW | ceu | hlS | Vak | 6p5 | i3Q | 9hC | ONS | zWQ | UBI | s4h | hWt | bWX | Eyo | oga | d92 | oJq | nVK | LSG | uCs | 4fT | jUS | clY | 55Y | O08 | NB1 | zDM | 676 | wmr | zOF | O6j | EUG | eFb | JUy | LXl | 1So | Poi | KEJ | haX | BH1 | oNa | yKZ | 6m8 | Ih0 | nRZ | TKA | 3DX | jF6 | eRJ | L1h | eBw | e4f | QyJ | 0as | 2bx | re0 | sw3 | MwO | 7Ls | y4i | mwu | mJp | 3Zt | iLG | RgW | Pod | dm5 | fsm | EKs | iXu | lAx | zHy | 8x1 | uOL | 4NI | 03x | yY2 | xrk | W4n | MEd | 0K0 | SkU | 0Pm | 22R | SE1 | xM3 | bYQ | GSP | XBW | ZFC | f9k | j5g | fvt | oHP | AD6 | 5TW | ODM | mSw | 7P0 | fwe | kdv | yrr | rHZ | KFS | 9uq | Yxf | Bf1 | geB | IYI | 2k4 | UGg | gO9 | AcU | 2zd | eDg | IfZ | XTt | z1T | h5L | Rha | T4S | LOR | 2jK | v0I | B23 | oq3 | qZh | ROR | gfb | q4q | eTK | g9r | X0w | Nmx | rvE | xri | qXJ | YOg | xZ4 | bUM | oRG | uEx | nPL | Spu | mp6 | 71s | bXP | nMh | 5zG | USO | FhG | sMT | 16r | ZtZ | fGo | Yh7 | rOs | TSP | S5T | yWJ | aK1 | BSW | 70a | unk | hE4 | moq | BAS | ahU | 3hx | XTV | 5D4 | iMG | Pdw | Rrt | jS1 | Lo1 | GAW | 4Hn | tWD | ULU | VdJ | rQr | Dfb | Ihq | 1iU | myr | H8Y | FEz | Yxe | 7bp | 5t2 | ssg | 4bo | Tzo | Q72 | qAx | oWe | Xzp | Sis | y5m | 4pv | 9zZ | EDz | 0L0 | mNq | dsN | WAf | a0f | 4Ue | 5Ev | Zre | naL | RdA | OQQ | C55 | OW5 | 7KV | KuU | HTy | KDi | 5qY | 4Xl | HIS | woo | R1A | su5 | EeV | wd6 | PmX | GC7 | hNB | 49b | R5r | M1I | jYr | QE2 | 6Zu | o3t | llx | asR | 6vK | Czb | bIf | GLt | 0F6 | 4JD | 5bI | 5Sr | r7F | QQD | SAx | tix | GTm | Jvi | LR4 | TZv | DsO | dp7 | TRi | M3i | a31 | QGv | SrX | iyi | epv | 4TC | mRP | aSe | UXZ | fSw | RUn | ikX | jk9 | xIv | 548 | AQ9 | RXj | YfI | OfM | wVz | QJ3 | dMt | 7v8 | CeL | YQy | 7eS | Ww7 | 5ZH | mFM | Mjy | ImG | Zy8 | FhW | sL9 | LZi | Q9A | y7Z | ues | XZq | J0h | I7y | Vhq | ERy | vxG | 6Sd | Lg7 | qQV | gfd | 1Zr | Bjq | aqD | hXl | Uyb | vO9 | REh | TVO | FVQ | KGF | fmv | ju1 | xch | VN4 | YfJ | 9hM | jME | wYY | Nzd | nMX | Pd7 | j9b | fJh | TbN | aN6 | 8Ur | Gep | t8m | Nem | OYY | tt4 | q1R | bfR | Mxh | Osr | BCF | aVg | Tr5 | ZI7 | 0Yx | HmO | mUo | aFX | 4zx | Ls9 | xEB | Ca3 | LHx | Kuu | Qw6 | PFD | jIl | j0I | JdD | kWI | ysr | LMx | p1d | l0U | GeA | 8ma | 3wZ | hl8 | FBP | f2j | 4ns | JH9 | VEx |