Hướng dẫn cách ghép, cắt PDF sử dụng PDF Split-Merge

HỆ THỐNG NHÀ TRỌ AN BÌNH Sinh viên cảnh giác khi thuê trọ. Xem Ngay!

NHA TRO AN BINH LUA DAO

NHA TRO AN BINH LUA DAO

CẢNH GIÁC Xem Ngay!


Họ đã quen thuộc với các tập tin PDF, và làm thế nào để sử dụng một trong những cách dễ nhất, chẳng hạn như chuyển đổi PDF sang Word, và ngược lại, đọc tập tin như vậy là dễ dàng hơn ngày hôm nay …. Hôm nay chúng tôi trình bày thuận tiện hơn cho người sử dụng phải thường xuyên sử dụng PDF để làm việc. Hợp chất này và chia PDF Split Merge PDF sử dụng.
Kết nối nhiều file thành một file PDF
Bước 1. Khi bạn mở giao diện của rao vặt PDF Split-hợp nhất bây giờ người dùng sẽ thấy các tế bào trong cách PDF Merge và nhấn Next để bắt đầu.
cat ghep
Bước 2. Chọn tập tin PDF sẽ được liên kết với nhau bằng cách nhấn vào chữ là “nếu bạn muốn xóa một số file PDF, chọn Remove. Bên cạnh cửa sổ bổ sung để hợp nhất các phần của trang, phần này dành cho những người muốn thêm một vài trang lại với nhau. Sau đó nhấp vào Next.

Bước 3. Có hai lựa chọn cho bạn để kích. Nếu bạn nhấn chuột vào ô đầu tiên bạn muốn có một trang trống giữa hai file PDF. Khi hộp thứ hai là ghi và nhấn Next.

Bước 4. màn hình sẽ mở ra một cửa sổ liệt kê sẵn trên ổ đĩa, nhưng nếu bạn muốn lưu các tập tin trong một vị trí khác, bạn có thể gõ vào nó. Nếu tên của cùng tên đã được đặt trước,free download font kiểm tra nếu các ghi đè, nhấn Start và sáp nhập sẽ có một hội đồng quản trị thành công có nghĩa là bạn đã thành công.

Làm thế nào để chia nhỏ file PDF
Bước 1. Thay vì chọn PDF Split Merge sự lựa chọn của bạn và nhấn Next.

Bước 2. Nhấn vào Browse để tìm đến chia nhỏ các file PDF để xác minh rằng không có các tập tin PDF, bạn nhấn Validate để xác minh rằng văn bản này không quá nổi bật và người dùng phải chọn lai.Neu click chuột phải Tiếp theo để tiếp tục.

Bước 3. Đây là bước mà bạn muốn cắt một tập tin PDF thành nhiều mảnh nhỏ. Di chuyển chuột của bạn tới “From” và nhấp lúc đầu sau đó di chuyển vào trong “A” để chọn vị trí cuối cùng, và chọn Next.

Bước 4. Cửa sổ cùng xuất hiện để bạn chọn vị trí để lưu các tập tin PDF và muốn đổi tên cho nó dễ dàng để chọn tập tin PDF đầu ra. Bạn có muốn ghi đè lên các tập tin hiện có, nhấp Ghi đè lên tập tin hiện có thành các phần. Bắt đầu phân chia và, cuối cùng xuất hiện thông báo cho bạn thất bại.

Máy tính bảng hiện thành công.

Xem thêm Những điều cần biết về quảng cáo trê Google Adwords

Deal Hot

DANH SÁCH COUPON

Trên trang
Trên trang