Posts by: quynhtran

bang tai he thong

Băng tải ứng dụng nhiều ngành

Công nghiệp, nông nghiệp, thực phẩm, khoáng sản, vận tải là các ngành mà thiết bị bang tai đang có những...

bang-tai-2016

Các hoạt động sản xuất của băng tải

Băng tải và các hoạt động sản xuất của chúng vẫn được duy trì tới ngày nay thậm chí được áp dụng...

bang tai cao su

Động cơ băng tải công nghiệp công dụng

Băng tải cùng hệ thống động cơ nổi trội của chúng nhanh chóng biến các ngành sản xuất công nghiệp, xây...

bang-tai-xich-van-chuyen-hang-hoa-khoi-luong-lon

Cách nào mua được băng tải xích chất lượng

Trong số các hệ thống bang tai chung tại các nhà máy, nhà máy sản xuất hiện nay, các bang tai xích như một thiết...

băng tải trên thị trường

Các dòng băng tải thường dùng hiện nay

Ứng dụng của các dòng băng tải trong sản xuất ngày một thông thường và cần thiết hơn, bây giờ trên thị...