Công tác liên tịch bảo vệ môi trường

HỆ THỐNG NHÀ TRỌ AN BÌNH Sinh viên cảnh giác khi thuê trọ. Xem Ngay!

NHA TRO AN BINH LUA DAO

NHA TRO AN BINH LUA DAO

CẢNH GIÁC Xem Ngay!


Theo ông Hoàng Quốc Cường, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang, trong Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể của tỉnh đã triển khai các chương trình hợp hiệu quả trong việc bảo vệ môi trường tỉnh. Các chính sách truyền thông của luật bảo vệ môi trường để mọi thôn xóm, làng, khu vực, nhiều mô hình bảo vệ môi trường của các thành viên công đoàn có thể được triển khai để mang lại những tác động tích cực, đóng góp cho cơ quan quản lý nhà nước thực hiện cơ công tác bảo vệ môi trường tại địa phương của họ tốt hơn.
Hàng năm Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang đã được triển khai để phối hợp các chương trình chung trong việc bảo vệ môi trường với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn thanh niên tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân … trong những năm gần đây, một chương trình hợp tác với Hội đồng và công đoàn đã có hiệu quả khi những đám đông lớn tụ tập thành viên, công đoàn viên … tham gia bảo vệ môi trường. “Để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, một cá nhân hoặc tổ chức không thể được thực hiện mà cần phải gián điệp sức mạnh tổng hợp của cả cộng đồng trong bảo vệ môi trường. Thông qua mạng lưới hội viên, đoàn viên rất nhiều … từ tỉnh đến huyện, xã, nên Hội đồng, công đoàn chủ động thực hiện các nội dung bảo vệ môi trường và thành tích cũng rất cao. Bên cạnh việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực môi trường, Hội đồng, nhiều tổ chức đang thực hiện mô hình bảo vệ môi trường thu hút sự tham gia lớn từ các thành viên, đoàn viên và mang lại hiệu quả trực tiếp và lan truyền của việc bảo vệ môi trường tại các huyện, thị xã, thành phố, đặc biệt là ý thức bảo vệ môi trường của người dân được nâng lên rõ ràng như: kích thước ở dạng thực hiện hài hòa xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường; già dân tham gia bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới, môi trường và các hộ gia đình xử lý chất thải quy mô hình ảnh phân loại, phụ nữ đóng vai trò là môi trường sạch-đẹp xanh- …

24 6

Lợi Xã Hội LHPN Hiệp, TX. Ngã Bảy thường xuyên vận động nhân dân quan tâm trong cảnh quan môi trường đẹp xanh-books-.
Đối với các thành viên, đoàn viên nắm bắt được chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường, vào năm 2014 một mình, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Hiệp hội, đoàn thể tổ chức 57 lớp tập huấn về công tác bảo vệ pháp lý của môi trường cho gần 11.000 cán bộ, hội viên, đoàn viên và công dân. Ngoài ra, các sự kiện nhân viên hàng năm như Ngày Môi trường Thế giới, Ngày nước thế giới … Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức các cuộc biểu tình cũng, làm sạch đường giao thông nông thôn, thu gom rác thải … thu hút hàng ngàn thành viên, đoàn viên tham gia.

24 8
Một vài năm trước đây, do các khu dân cư trong làng Xẻo Vông C, Hiệp Lợi, TX. Ngã Bảy, Hậu Giang là người thưa thớt trở thành nơi để thu thập tất cả các loại rác, ngày lau mùi gây ô nhiễm nguồn nước, không khí. Để giải quyết tình trạng này, Hội Liên hiệp Phụ nữ đã đưa ra các biện pháp xã Hiệp Lợi huy động mọi người xung quanh khu vực này mỗi người dân tụ tập tuần để làm sạch một lần, các chất thải là phân loại để đốt hoặc công ty xây dựng đô thị sẽ vận chuyển qua xử lý. Chủ tịch xã Lợi Hiệp Hội Liên hiệp Phụ nữ, Bùi Thị Minh Trang cho biết, làm nòng cốt cho phong trào xây dựng xã nông thôn mới, Hội phụ nữ xã đã có nhiều hoạt động thu hút chị em phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường. Xác định công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho các quan chức và các thành viên của đội tiên phong phải, do đó, khi triển khai các giải pháp bảo vệ môi trường, phụ nữ ở Sub hội, tổ trưởng đã làm trước để thiết lập một ví dụ. Sau một thời gian thấy được lợi ích của công việc này, nhiều phụ nữ trong sự cảm thông và hỗ trợ xã làm theo. Những chất thải này được thu thập ở một nơi và sau đó bị đốt cháy và vận chuyển đi xử lý như vậy không có sự trì trệ tình trạng rác trong khu dân cư là tốt. Để xã Hiệp Lợi, TX. Nga Bay trong những ngày không có ai không ngạc nhiên vì các khu vực nông thôn có nhiều khởi sắc, đường cao tốc ở nông thôn liên thôn đường Macrobrachium books- ngày đẹp. đã được rằng có một phần lớn của Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân … đã thường xuyên tuyên truyền, vận động mọi thành viên, các hộ gia đình trong thôn, xây dựng khu vực tích cực mô hình “cổng màu xanh lá cây, nhà đẹp.” Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Bùi Thị Minh Hiệp Lợi Trang cho biết thêm: các “cổng màu xanh lá cây, ngôi nhà đẹp” mà Hiệp Lợi tiếp tục cụ thể hóa phong trào để xây dựng một nhà “5 không, 3 sạch”. Trên cơ sở vận động kết hợp với sự giúp đỡ nhiệt tình, trách nhiệm của cán bộ và các đoàn thể trong xã đến nay gần như 100% số hộ trong xã đã cam kết đáp ứng thực hiện mô hình này. Bà Đào Thị Hồng Nhiên, ở ấp Xẻo Vông, TX. Ngã Bảy cho biết: Mô hình “cổng màu xanh lá cây, ngôi nhà đẹp” của mô hình hoặc điều khiển xã hội của người phụ nữ tuyên bố thích hợp điều kiện sẵn có của gia đình nông thôn, vì vậy gia đình tôi cũng như nhiều hộ gia đình trong thực hiện điều này rất đồng tình. việc thực hiện mô hình này sẽ làm cho con đường làng ngõ xóm rộng rãi xanh-sạch-đẹp, các khu vực nông thôn để phát triển thịnh vượng.

24 7

Năm 2014, được sự hỗ trợ của Cục Bảo vệ Môi trường, Hội Liên hiệp Phụ nữ, huyện Châu Thành A đã thực hiện việc xây dựng các hố chứa chất thải rắn tại các khu vực đông dân cư sinh sống, góp phần bảo vệ môi trường trường học nông thôn.
Hạt trưởng Cục Bảo vệ môi trường Hậu Giang Lê Thị Kim Diệu cho biết, để quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đạt được, trong thời gian tới Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban và Hội đồng VFF, đoàn thể tỉnh tổ chức các sự kiện như vậy để đáp ứng ngày Nước thế giới, Ngày Môi trường thế giới … tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức của công dân dân trong việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và đổ thực hiện hiệu quả 17 tiêu chí môi trường trong việc xây dựng các xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Xem thêm: mẹo vặt du lịch

Deal Hot

DANH SÁCH COUPON

Trên trang
Trên trang