Phú Thọ: Phổ biến ba phương án đảm bảo an toàn đóng thuế điện tử

HỆ THỐNG NHÀ TRỌ AN BÌNH Sinh viên cảnh giác khi thuê trọ. Xem Ngay!

NHA TRO AN BINH LUA DAO

NHA TRO AN BINH LUA DAO

CẢNH GIÁC Xem Ngay!


Nhằm đảm bảo cho người nộp thuế thực hiện nộp thuế điện tử được lập cập, chính xác, an toàn và bảo mật, Cục Thuế tỉnh Phú Thọ vừa phổ biến đến các, tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn 3 phương án đảm bảo an toàn nộp thuế điện tử để người nộp thuế lựa chọn.

Xem thêm: Quý doanh nghiệp có nhu cầu cần tư vấn : Dịch vụ kế toán thuế tại tphcm vui lòng liên hệ tại đây.

Cán bộ thuế hướng dẫn trực tiếp người nộp thuế thực hiện nộp thuế điện tử.

Cụ thể chi tiết, phương án 1, đăng ký Chứng thư số dành riêng cho dịch vụ nộp thuế điện tử. Với phương án này, người nộp thuế rất có thể dùng 1 chữ ký số cho cả dịch vụ khai thuế điện tử và nộp thuế điện tử. Trường hợp người nộp thuế cần bảo mật hoặc phân chia công việc khai thuế, nộp thuế thì có thể sử dụng 2 chữ ký số khác nhau: 1 chữ ký số cho dịch vụ khai thuế điện tử và 1 chữ ký số cho dịch vụ nộp thuế điện tử. Các bước để đăng ký chữ ký số riêng cho dịch vụ nộp thuế điện tử như sau:

Trường hợp người nộp thuế đăng ký mới nộp thuế điện tử, thực hiện theo 2 bước. Bước 1, đăng nhập hệ thống khai thuế điện tử. Bước 2, vào chức năng “Nộp thuế”, thực hiện kê khai đăng ký sử dụng dịch vụ. Dùng chữ ký số thứ 2 (khác với chữ ký số cho dịch vụ khai thuế điện tử) để ký và gửi đăng ký đến cơ quan thuế.

Trường hợp người nộp thuế đang sử dụng 1 chữ ký số cho cả dịch vụ khai thuế điện tử và nộp thuế điện tử, thực hiện theo các bước: Bước 1, đăng nhập vào hệ thống khai thuế điện tử. Bước 2, vào chức năng “Nộp thuế”, đăng nhập mật khẩu mức 2. Bước 3, vào chức năng “Tài khoản\Thay đổi thông tin”. Bước 4, kết nối chứng thư số thứ 2 (khác với chữ ký số cho dịch vụ khai thuế điện tử), “Thay đổi Serial chứng thư số”, nhập mã PIN chứng thư số để hoàn thành xong đăng ký.

Phương án 2, chức năng trình ký. Người nộp thuế có thể phân cấp trong nội bộ để thực hiện nộp thuế điện tử; Chi tiết cụ thể như sau: Thứ nhất là, về phần công việc của kế toán: Kế toán đăng nhập hệ thống khai thuế điện tử, sau đó vào chức năng “Nộp thuế” và đăng nhập mật khẩu mức 2; lập giấy nộp tiền (GNT) vào ngân sách nhà nước, tiếp đến nhấn nút “Hoàn thành” và thực hiện “Trình ký”.

Hai là, phần công việc ký duyệt của giám đốc: Đăng nhập vào hệ thống khai thuế điện tử, tiếp đến vào chức năng “Nộp thuế” để đăng nhập mật khẩu mức 2; vào chức năng “Tra cứu\Tra cứu chứng từ”, chọn điều kiện trạng thái là “Đã trình ký”; xét duyệt các GNT, sau khi đồng ý sẽ ký duyệt và gửi đến Tổng cục Thuế.

Phương án 3, người nộp thuế mở thêm tài khoản tại ngân hàng thương mại chuyên dùng cho nộp thuế điện tử. Để đảm bảo bảo mật tài khoản ngân hàng đang sử dụng, người nộp thuế có thể mở thêm tài khoản dành riêng cho dịch vụ nộp thuế điện tử. Chi tiết như sau: Mở thêm tài khoản tại ngân hàng thương mại để dành riêng cho dịch vụ nộp thuế điện tử. Thực hiện đăng ký dịch vụ nộp thuế điện tử với tài khoản mới lập. Kế toán thực hiện lập GNT bản giấy và trình giám đốc phê duyệt (theo đường văn bản như thông thường).

Sau khi phê quyệt GNT, giám đốc sẽ thực hiện chuyển số tiền từ tài khoản đang sử dụng sang tài khoản giành cho nộp thuế điện tử (đảm bảo an toàn số tiền này bằng với số tiền nộp thuế trên GNT đã duyệt). Kế toán đăng nhập hệ thống, lập và gửi giấy nộp tiền đến Tổng cục Thuế theo đúng nội dung GNT đã được phê duyệt./.

-st-

Deal Hot

DANH SÁCH COUPON

Trên trang
Trên trang