Phương pháp giúp nhân viên bảo vệ phân biệt các loại tội phạm

HỆ THỐNG NHÀ TRỌ AN BÌNH Sinh viên cảnh giác khi thuê trọ. Xem Ngay!

NHA TRO AN BINH LUA DAO

NHA TRO AN BINH LUA DAO

CẢNH GIÁC Xem Ngay!


Nhân viên bảo vệ nên trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về pháp luật. Dưới đây là bài viết giúp nhân viên bảo vệ phân loại các loại tội phạm theo bộ luật hình sự năm 1999.

Auto Draft

Phân loại tội phạm là phân chia tội phạm ra từng nhóm dựa trên những căn cử nhất định để phục vụ cho cuộc đấu tranh chống tội phạm. Theo bộ luật Hình sự năm 1999, tội phạm được chia làm 4 loại như sau:

Tội phạm ít nghiêm trọng: là loại tội phạm gây nguy hại không lớn cho xã hội. Mức khung hình phạt cao nhất đối với tội phạm ít nghiêm trọng đến 03 năm tù.

Tội phạm nghiêm trọng: là loại tội phạm gây nguy hại lớn cho xã hội. Mức khung hình phạt cao nhất đối với tội phạm nghiêm trọng là đến 07 năm tù.

Tội phạm rất nghiêm trọng: là loại tội phạm gậy hại không nhỏ cho xã hội. Mức khung phạt cao nhất đối với tội phạm rất nghiêm trọng là đến 15 năm tù.

Tội phạm đặc biệt nghiệm trọng: là loại tội phạm gây hại đặc biệt lớn cho xã hội. Mức khung hình phạt cao nhất đôi với tội đặc biệt nghiêm trọng là trên l5 năm tù, tù chung thân hoặc từ hình.

Những hành vi khi có dấu hiệu tội phạm nhưng tinh chất nguy hiểm cho xă hội không đáng kể thì không phải là tội phạm và xử lý bằng các biện phải khác.

Trong Bộ luật Hình sự năm 1999 có rất nhiều tội đã được lượng hóa hậu qủa hoăc thiệt hại. Nếu hành vi rất nguy hiểm cho xã hội chưa gây ra hậu quả hoặc thiệt hại tới mức được coi là tội phạm thì không gọi tội là phạm.

Công ty đảm bảo HCM 24h kính gửi đến quý khách hàng hàng bảng báo giá Cong ty bao ve tai cu chi. Liên hệ với chúng tôi, quý khách sẽ được support kỹ hơn về dịch vụ và tìm hiểu thêm thông tin liên quan

Deal Hot

DANH SÁCH COUPON

Trên trang
Trên trang