Cấp thêm kinh phí cho việc BVMT Hà Nội

HỆ THỐNG NHÀ TRỌ AN BÌNH Sinh viên cảnh giác khi thuê trọ. Xem Ngay!

NHA TRO AN BINH LUA DAO

NHA TRO AN BINH LUA DAO

CẢNH GIÁC Xem Ngay!


Trước tình trạng ô nhiễm môi trường ở các làng nghề ở Hà Nội vào mức báo động, Hà Nội đã phê duyệt “Đề án bảo vệ môi trường trong các khu vực làng nghề ở Hà Nội đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”.

>>> van ban quy pham phap luat moi truong

Theo đó, mỗi năm Hà Nội sẽ thực hiện lộ trình cho phù hợp với điều kiện thực tế. Trong năm 2016, thành phố sẽ điều tra, thống kê, kiểm kê, phân loại các làng nghề trong tỉnh dưới 8 loại sản xuất như chế biến thực phẩm; hàng thủ công; nhuộm, thuộc da; tái chế chất thải; cơ sở chế biến kim loại; sản xuất vật liệu xây dựng; giết mổ gia súc.

dan gio

Ngoài ra, điều tra, thống kê, phân loại các cơ sở trong làng nghề trên diện tích của thị xã / huyện, theo các nhóm A, nhóm B, nhóm C … Thành phố quy định việc quản lý thu gom, vận chuyển, tái chế và xử lý rác thải nông thôn, chất thải phát sinh từ hoạt động của các cơ sở làng nghề; kiểm soát chặt chẽ việc phát sinh và xử lý chất thải có nguy cơ gây hại từ các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh.

>>> Xử lý ô nhiễm dầu bằng vật liệu từ giấy tái chế

Cùng với đó, Hà Nội sẽ hỗ trợ kinh phí xử lý ô nhiễm môi trường ở các làng nghề; trong đó 100% kinh phí hỗ trợ cho 20 thôn với mức độ ô nhiễm môi trường nghiêm trọng để xây dựng các khu đầu mối thu gom, xử lý nước thải tập trung; khu vực thu gom chất thải rắn cho các doanh nghiệp trong nước, hợp tác xã và các hộ gia đình đầu tư xây dựng cơ sở xử lý nước thải, chất thải tập trung ở các làng có mức độ ô nhiễm nghiêm trọng.

Thành phố ưu tiên phân bổ không ít hơn 10% tổng kinh phí môi trường kinh doanh cho các làng thực hiện công tác bảo vệ môi trường, ưu tiên các làng nghề truyền thống của địa phương và các làng nghề được công nhận.

Ngoài việc giao cho nhiều ban ngành và địa phương thực hiện công việc này, thành phố đã yêu cầu các xã, phường, thị trấn đóng một vai trò quan trọng ở cấp cơ sở, xác thực trong lập và trình kế hoạch bảo vệ môi trường đối với làng nghề trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, xây dựng quy ước, hương ước và thúc đẩy giáo dục đối với đa số người dân để họ thực hiện.

Xem thêm tại: rao vặt

Deal Hot

DANH SÁCH COUPON

Trên trang
Trên trang