Nguyên lý hoạt động cơ bản của cổng từ an ninh RF, cổng từ chống trộm

Hệ thống cổng từ an ninh là một loại hệ thống phát và thu tín hiệu tần số vô tuyến. Có 2 loại phát tín hiệu RF được sử dụng trong cổng từ an ninh. Một là hệ thống bao gồm 2 cánh, cánh phát tín hiệu TX và cánh thu tín hiệu RX; hệ thống khác dạng Mono, chỉ một cánh bao gồm TX và RX hay thường gọi là tự thu tự phát.

Nguyên tắc hoạt động như sau:

1. Nguyên tắc làm việc cơ bản của hệ thống cổng từ an ninh 2 anten (cánh thu, cánh phát), cánh phát TX sẽ phát tín hiệu bức xạ tần số quét vào môi trường xung quanh; sẽ có một cánh thu tín hiệu RX đặt cố định gần đó. Từ đó, hệ thống có thể chừng các loại cảm biến hoạt động trong khu vực thu phát tín hiệu dựa trên nguyên tắc đặc biệt cổng hưởng sóng điện từ. Nó sẽ cảnh báo nếu bất kỳ cảm biến tồn tại trong khu vực có tín hiệu thu phát.
>>> cổng từ an ninh là gì

2. Nguyên tắc làm việc căn bản của hệ thống cổng từ an ninh MONO: cảm biến MONO sẽ phát tín hiệu tần số ra 2 bên môi trường xung quanh. Sau đó, hệ thống có thể tầm các cảm biến hoạt động trong khuôn khổ nhất quyết dựa trên nguyên tắc cộng hưởng song điện từ. Nó sẽ cảnh báo nếu bất kỳ cảm biến hoạt động trong khu vực phát hiện.

 

Hệ thống Cổng từ an ninh là một hệ thống bảo vệ hàng hóa tránh mất cắp.
>>> ke de hang
dùng hệ thống cổng từ an ninh bắt đầu bằng cách gắn cảm biến vào hàng hóa cần bảo vệ. Khi hàng hóa đã được tính sổ thì nhân viên sẽ gỡ cảm biến ra khỏi hàng hóa. Tuy nhiên, nếu hàng hóa chưa đươc gỡ cảm biến mà mang ra khu vực cổng từ an ninh, lúc đó sẽ có tín hiệu cảnh cáo cho nhân viên biết là hàng hóa bị mất cắp dưới dạng còi báo và đèn báo.