Nâng cao hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

HỆ THỐNG NHÀ TRỌ AN BÌNH Sinh viên cảnh giác khi thuê trọ. Xem Ngay!

NHA TRO AN BINH LUA DAO

NHA TRO AN BINH LUA DAO

CẢNH GIÁC Xem Ngay!


Ngày 6-10, tại Hà Nội, đã diễn ra cuộc họp phân công trách nhiệm Ban Chủ nhiệm đề tài khoa học cấp Nhà nước “Nâng cao hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập thế giới” do đồng chí Thượng tướng, PGS.TS. Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an , Chủ nhiệm đề tài chủ trì.

Trung tướng, PGS. TS. Trần Minh Thư, Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Công an – đơn vị chủ trì thực hiện đề tài đã báo cáo tóm tắt giai đoạn triển khai thực hiện đề tài, hiệu quả phiên  họp tư vấn xét chọn và thẩm định kinh phí, kế hoạch phân công trách nhiệm cụ thể đối với các thành viên tham gia nghiên cứu và quy chế chi tiêu kinh phí phục vụ đề tài.

Auto Draft

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, về cơ bản, các thành viên đều nhất trí với nhiệm vụ được phân công và cam kết sẽ triển khai thực hiện nghiêm túc, nhiệm vụ, bảo đảm tiến độ và chất lượng đặt ra.

Bên cạnh đó, các thành viên cũng đưa ra những ý kiến đóng góp quan trọng về cách thức thực hiện 1 số nhiệm vụ liên quan đến đề tài như việc khảo sát địa phương; tham khảo ý kiến chuyên gia; sưu tầm, tập hợp tư liệu, tài liệu phục vụ công tác nghiên cứu.

Công ty bảo vệ Sài Gòn 24h kính gửi đến quý khách hàng bảng báo giá Công ty bảo vệ tại bình chánh. Liên hệ với chúng tôi, quý khách sẽ được tư vấn kỹ hơn về dịch vụ và tìm hiểu thêm thông tin liên quan.

Trung tướng Trần Minh Thư, Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Công báo cáo tóm tắt tiến độ triển khai thực hiện đề tài.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bùi Văn Nam biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Viện Chiến lược và Khoa học Công an trong việc chủ trì, giúp Ban Chủ nhiệm xét chọn thành công đề tài; đồng thời nhấn mạnh, vấn đề nghiên cứu đặt ra trong đề tài có vai trò đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hiện nay xét trên cả phương diện lý luận và thực tiễn.

Nhiệm vụ của đề tài không chỉ bổ sung, hiểu rõ những điểm mới về nhận thức, lý luận liên quan đến phong trào và xây dựng phong trào mà quan trọng hơn cần tập trung nhận diện và giải quyết các vụ việc cấp bách đặt ra trong trong thực tiễn công tác phong trào hiện giờ như phong trào ở vùng giáo, vùng dân tộc thiểu số ở các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và phong trào trong học sinh, sinh viên…

Trên cơ sở đó, xây dựng được những kiến nghị, đề xuất thiết thực, mang tầm chiến lược đối với Đảng, Nhà nước về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đóng góp tích cực vào việc xây dựng văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII về vấn đề phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc trong thời kỳ nước ta đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Đồng chí Thứ trưởng đề nghị các thành viên tham gia nghiên cứu đề tài phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, trọng trách, khẩn trương tiến hành phần việc được phân công.

Trước mắt, cần xây dựng và thông qua kế hoạch chi tiết cụ thể về tiến độ thực hiện đề tài; thống nhất đề cương chi tiết, làm định hướng cơ bản để tiến hành các hoạt động nghiên cứu, cố gắng phần đấu hoàn thành đề tài trước 6 tháng so với kế hoạch đề ra…

-st-

Deal Hot

DANH SÁCH COUPON

Trên trang
Trên trang