Ưu tiên các chính sách bảo vệ môi trường

HỆ THỐNG NHÀ TRỌ AN BÌNH Sinh viên cảnh giác khi thuê trọ. Xem Ngay!

NHA TRO AN BINH LUA DAO

NHA TRO AN BINH LUA DAO

CẢNH GIÁC Xem Ngay!


Thông tư số 212/2015 / TT-BTC hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với hoạt động bảo vệ môi trường và các ưu đãi về thuế đối với hoạt động bảo vệ môi trường là những ưu đãi về thuế nhập khẩu, tổ chức kinh doanh, các doanh nghiệp và hợp tác xã (gọi chung là doanh nghiệp) đã chính thức có hiệu lực .

Theo đó, các doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp phù hợp với chi phí thực tế của các khoản chi phí sau:

moi truong

Chi phí để quảng bá sản phẩm từ hoạt động bảo rao vặt vệ môi trường, hoạt động thu hồi, các chất thải chế biến, bao gồm:

i) chi phí tổ chức hội thảo khoa học để thảo luận về cách thức sản xuất, tính năng, công dụng của các sản phẩm từ hoạt động bảo vệ môi trường, các hoạt động phục hồi, chế biến các sản phẩm chất thải;

ii) chi phí nghiên cứu thị trường: thăm dò, khảo sát, phỏng vấn, thu thập, phân tích và đánh giá thông tin về các sản phẩm từ hoạt động bảo vệ môi trường, các hoạt động phục hồi, chất thải chế biến các sản phẩm bơ;

iii) chi phí phát triển và hỗ trợ nghiên cứu thị trường;

iv) chi phí thuê tư vấn để thực hiện các nghiên cứu Lap bao cao giam sat moi truong dinh ky, phát triển và hỗ trợ nghiên cứu thị trường;

v) chi phí trưng bày và giới thiệu sản phẩm và tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại: chi phí mở phòng hoặc gian hàng, giới thiệu sản phẩm; chi phí thuê không gian để trưng bày và giới thiệu sản phẩm; chi phí vật liệu, công cụ hỗ trợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm; chi phí vận chuyển sản phẩm trưng bày và giới thiệu.

Chi phí sản xuất và phổ biến của thể loại phim, chương trình TV, báo cáo khoa học về bảo vệ môi trường, bao gồm cả phim, chương trình truyền hình, các báo cáo khoa học, phổ biến và nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường tiêu thụ bền vững và các trường cho các sản phẩm thân thiện với môi trường do Bộ Tài nguyên và môi trường hiệp hội xanh Label Việt Nam; Phim, chương trình truyền hình, các báo cáo khoa học phổ biến kiến ​​thức về phân loại rác thải sinh hoạt, chất thải tại nguồn.

Chi phí thực hiện việc cung cấp các công cụ miễn phí cho người dân để thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt, chất thải tại nguồn, kể cả container, túi rác; lon, túi xách các sản phẩm chất thải; ủng, găng tay và các dụng cụ chuyên dùng khác để phân loại rác thải sinh hoạt, chất thải tại nguồn.

Xem thêm Môi trường trung quốc bị tàn phá nặng

Deal Hot

DANH SÁCH COUPON

Trên trang
Trên trang