Bệnh viện Nam Đông đứng top 5 cơ sở gây ô nhiễm

HỆ THỐNG NHÀ TRỌ AN BÌNH Sinh viên cảnh giác khi thuê trọ. Xem Ngay!

NHA TRO AN BINH LUA DAO

NHA TRO AN BINH LUA DAO

CẢNH GIÁC Xem Ngay!


Bệnh viện Nam Đông, bãi rác Lưới Huyện Hương Trà bãi rác thành phố, trại nuôi gia súc giết mổ bắc trung tâm bãi rác sông Hương và huyện Phú Lộc 3 là 5 gây ô nhiễm lắp đặt tại Huế.

>>> tu van moi truong

Như đã thông báo vào 15-9 với Thừa Thiên – Huế năm cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh trong năm 2015, Bệnh viện huyện Nam do trong khu dân cư, các hệ thống xử lý nước thải, khí thải và suy thoái trở lại , gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Biện pháp khắc phục đầu tư trong việc xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải và chất thải y tế, thực hiện trong giai đoạn từ năm 2016-2017.

hue

Huyện A Lưới cho các bãi chôn lấp, không điều trị có hệ thống mất vệ sinh của nước rỉ rác, bờ biển bãi rác rò rỉ bãi nước và rác thải không hoạt động theo quy định. Biện pháp quản lý đổi mới và nâng huyện khu vực xử lý chất thải sinh hợp vệ sinh Lưới, tiến hành trong giai đoạn từ năm 2016-2017.

>>> cong ty dich vu xu ly khi thai

Hương Trà bãi chứa rác thải thành phố do vệ sinh kém, không có hệ thống xử lý nước thải và tải không hoạt động theo quy định. Biện pháp quản lý việc đổi mới và cập nhật của thành phố thải hộ gia đình xử lý an toàn Hương Trà, được thực hiện trong thời gian 2016-2017.

Trạm giết mổ gia súc tập trung quá tải Sông Hương Bắc, nằm trong khu dân cư, không có hệ thống xử lý chất thải và gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Biện pháp di dời và xây dựng hệ thống xử lý chất thải giết mổ gia súc tập trung trong quy hoạch mới, thực hiện trong giai đoạn từ năm 2016 thông qua năm 2018.

Phú Lộc đổ ba (năm Vĩnh Hưng, Vinh Giang, Vinh Hiền Vĩnh Mỹ, Vĩnh Hải) là một sự lãng phí tự đổ đô thị, mất vệ sinh, không có hệ thống xử lý nước rỉ rác, không hoạt động theo quy định. Động thái này xuất năm 2016-2017 sẽ chịu trách nhiệm về ô nhiễm môi trường do chất thải ở đây.

Xem thêm: ẩm thực ba miền

Deal Hot

DANH SÁCH COUPON

Trên trang
Trên trang