Hình thành hệ thống thông tin marketing

HỆ THỐNG NHÀ TRỌ AN BÌNH Sinh viên cảnh giác khi thuê trọ. Xem Ngay!

NHA TRO AN BINH LUA DAO

NHA TRO AN BINH LUA DAO

CẢNH GIÁC Xem Ngay!


Trong thế kỷ XIX là các doanh nghiệp nhỏ, để họ biết rất rõ khách hàng cá nhân của họ. Các nhà quản lý tự thu thập thông tin thị trường, theo chỉ dẫn để người dân, theo dõi họ, nói chuyện với họ, đưa ra những câu hỏi cần thiết.

ma
Trong thế kỷ XX, đã có ba lý do buộc các doanh nghiệp để tạo thành một hệ thống và thu thập những thông tin tiếp thị trên một phạm vi rộng hơn và yêu cầu chất lượng cao hơn.

>>> thiet ke web chuyen nghiep

(1) Đi qua khỏi phạm vi tiếp thị địa phương để tiếp thị quốc gia. Kể từ khi công ty mở rộng lãnh thổ biên giới thị trường, nên việc quản lý công ty cho biết không có điều kiện khách hàng trực tiếp. Điều đó đòi hỏi sử dụng các phương pháp khác nhau để thu thập thông tin tiếp thị.

Thông tin thị trường

(2) Chuyển từ không đủ người mua để yêu cầu mua hàng. Do sự gia tăng thu nhập, người mua trở nên sáng suốt hơn khi lựa chọn hàng hóa. Người bán là một tiên lượng xấu và đánh giá phản ứng của người mua với các đặc tính khác nhau, hình thức và đặc tính khác của hàng hoá. Điều đó đòi hỏi các doanh nghiệp phải điều hướng đến các nghiên cứu marketing để tiếp thị hình hệ thống thông tin

(3) Chuyển từ cạnh tranh về giá để cạnh tranh phi giá cả. Người bán sử dụng ngày càng phổ biến của các công cụ tiếp thị phi giá, chẳng hạn như đặt ra một hàng hóa thương hiệu, hàng cá nhân, quảng cáo và kích thích tiêu dùng … và do đó họ cần để xem thông tin thị trường như thế nào phản ứng với việc sử dụng những công cụ này.

>>> dich vu video marketing

Người bán đòi hỏi thông tin tiếp thị nhiều hơn để phục vụ các quyết định lập kế hoạch và tiếp thị. Thông tin yêu cầu có thể bao gồm thông tin lịch sử, hiện tại và tương lai, các thông tin bên trong và bên ngoài. Tình hình đó đã buộc các doanh nghiệp với các hệ thống thông tin và tổ chức nghiên cứu thị trường.

Xem thêm: rao vặt

Deal Hot

DANH SÁCH COUPON

Trên trang
Trên trang